De titel van de seder op de dag van de eerste omer is Vrees niet! Deze titel werd ook uitgesproken door de engelen bij het graf van Jesjoea. Vrees niet, want de dood is géén doodlopende weg! Komende zondag 16 april lezen we Al Tiera’oe: ‘Vrees niet’. De afgelopen …

De belangrijkste nacht in Israëls geschiedenis wordt elk jaar herhaald op Sederavond. Deze nacht ontsnapt Israël aan verdrukking, slavernij, afgoderij en rebellie tegen Gods schepping in Egypte. We lezen op deze bijzondere sjabbat: ‘Halailah’ (Die nacht). Exodus 12:29-42 kun je op de Sederavond zelf lezen (10 april), …