Priesters kom je in veel godsdiensten tegen. In de Bijbel vinden we ze bijv. in Egypte, Babel en Israël. Er zijn dus verschillende smaken. Maar alleen in Israël bleven ze heel lang zuiver. Je kunt je afvragen waarom Mozes onderwijs geeft over priesters. Priesterschap is toch een Egyptisch ding? Is …

“Christenen kunnen niet terug naar de Joodse feesten. Het hoeft niet, en het is ook niet juist.” Zo spraken Bart Wallet en W. Silfhout de vrijdag na hemelvaart (26 mei 2017) op de Israëlthemadag van de Gererformeerde Gemeente in Woerden. Wallet en Silfhout vinden het respectloos naar het Joodse …

Komende woensdag en zondag wordt er door het Joodse volk en door messiaanse christenen Sjavoe’ot gevierd, het Wekenfeest. Het is de bijbelse versie van het Pinksterfeest. Het Wekenfeest kan gevierd worden op twee datums die allebei bijbels zijn. De eerste datum wordt door orthodoxe Joden aangehouden. Zij tellen de …