Boeken

 

Boeken Kees Bloed Ex. 1-24Boeken Kees Bloed Hebr. denkwereld
 

Nieuwe Identiteit

In Exodus 1-24 gaat Israël de weg van de de slavernij in Egypte, naar de vrijheid als bruid van JHWH. In de Driejarige Tora Cyclus worden deze verhalen behandeld van hartje winter tot aan Pinksteren.

Boeken Kees Bloed Ex. 1-24

 

We lezen dan hoe Israël, door veel strijd en twijfel heen, haar identiteit vindt als volk van God. Ook vandaag helpt de boodschap van Exodus ons om te groeien van slaven naar een vrij volk!
We leren om de warmte van Gods liefde opnieuw te herinneren. Om opnieuw te bruisen van verlangen naar de komst van Jezus en Gods Koninkrijk!

Ga mee op dit spannende avontuur, en lees wat Pesach betekende voor Israël, en wat het ook voor ons nu kan betekenen in Nieuwe Identiteit. Dit boek is een vooruitgave van 120 bladzijden en is helaas niet meer beschikbaar.

 

Hebreeuwse Denkwereld

Kees heeft een aantal principes van het Hebreeuwse denken uitgelegd in het boekje Hebreeuwse Denkwereld. Dit wordt aangeboden als materiaal bij de workshop Bijbels ABC.

Boeken Kees Bloed Hebr. denkwereld

 

 

De Joden in de periode van de Tweede Tempel, gingen op een heel eigen wijze om met de Bijbel. Hun Hebreeuwse wereld was praktisch, beeldend en bruiste van de ervaringen met God.  In dit boekje geven we een inleiding op de Hebreeuwse denkwijze. Dit Hebreeuwse denken passen we toe in onze workshops.

 

Messiaans manifest

Steeds meer christenen verlaten de kerk. Al die mensen zijn niet ineens van het geloof af, integendeel! Velen verlaten de kerk vanwege de hypocrisie en de tegenstrijdigheden in de kerkelijke leer. Zij willen geen nieuwe sekte van het christendom worden, maar doen iets nieuws.


Jezus was geen dominee of pastoor die ons uit de hoogte dicteerde, maar een Rabbi die met Zijn leerlingen onderweg was en vragen stelde. Messiaanse gelovigen voelen zich daar beter bij thuis. Zij willen graag zélf nadenken over de principes van Gods Woord zoals Jezus het zijn discipelen leert in het Evangelie. Wat zijn dat voor eigenwijze christenen?

 

Naast de Joods-messiaanse beweging, is er ook een messiaanse beweging gaande vanuit de kerk. Het gaat om hen die de Tora omarmen als hun levensfundament, net zoals Jezus Zelf dat deed. Messiaanse gelovigen bouwen zo aan een bijbelse cultuur in onze tijd. Dit roept nogal wat vragen op in de kerk.* Is dit een nieuwe religie of juist niet? Hoe heeft dit fenomeen kunnen ontstaan? Hoe ziet haar theologie eruit?

Hier krijgt u vast een voorproefje. Via onze wekelijkse update blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Een uitgave van de eerste vier hoofdstukken wordt gratis opgestuurd aan donateurs voor dit boek en het project DTC. Maak uw gift (10 euro of meer) over, en mail uw naam en adres naar sjemajah@gmail.com. Wij sturen u het boek toe zodra we uw gift hebben ontvangen.

*) Zie dr. Bart Wallet in De Oogst (Joodse feesten voor Nederlandse christenen); Rob van Houwelingen (Waarom ik geen loofhut gebouwd heb) en Andrea van Hartingsveldt-Moree (Steeds meer christenen vieren het loofhuttenfeest) uit reformatorische hoek; Daniël Drost (Postmodern en überprotestants) en Asaf Pelled (Christenen die Jodenkerkje spelen) in Nieuwe Koers, etc.)