Boeken

 

Boeken Kees Bloed Ex. 1-24Boeken Kees Bloed Bijbels samenleven (in voorbereiding)Boeken Kees Bloed Hebr. denkwereld
 

Nieuwe Identiteit

In Exodus 1-24 gaat Israël de weg van de de slavernij in Egypte, naar de vrijheid als bruid van JHWH. In de Driejarige Tora Cyclus worden deze verhalen behandeld van hartje winter tot aan Pinksteren.

Boeken Kees Bloed Ex. 1-24

 

We lezen dan hoe Israël, door veel strijd en twijfel heen, haar identiteit vindt als volk van God. Zou de boodschap van Exodus ons ook vandaag kunnen helpen om ons de uitgelatenheid van de redding van slaven te zien en te voelen?
Om ons de warmte van Gods liefde opnieuw te herinneren? Om opnieuw te bruisen van verlangen naar de komst van Jezus en Gods Koninkrijk?

Ga mee op dit spannende avontuur, en lees wat Pesach betekende voor Israël, en wat het ook voor ons nu kan betekenen in Nieuwe Identiteit. Dit boek is een vooruitgave van 120 bladzijden en wordt gratis opgestuurd aan donateurs van het project DTC. Maak uw gift (10 euro of meer) over, en mail uw naam en adres naar sjemajah@gmail.com. Wij sturen u het boek toe zodra we uw gift hebben ontvangen.

 

Hebreeuwse Denkwereld

Kees heeft een aantal principes van het Hebreeuwse denken uitgelegd in het boekje Hebreeuwse Denkwereld. Dit wordt aangeboden als materiaal bij de workshop Bijbels ABC.

Boeken Kees Bloed Hebr. denkwereld

 

 

De Joden in de periode van de Tweede Tempel, gingen op een heel eigen wijze om met de Bijbel. Hun Hebreeuwse wereld was praktisch, beeldend en bruiste van de ervaringen met God.  In dit boekje geven we een inleiding op de Hebreeuwse denkwijze. Dit Hebreeuwse denken passen we toe in onze workshops.

 

Bijbels samenleven, toen & nu

De Bijbelse samenleving was een hoogwaardige cultuur in de tijd dat de grote imperia de wereld beheersten: Babylon, Assyrië, de Grieken, Rome. Temidden van al deze grootmachten was Israël idealiter een cultuur met mensenrechten, effectief politiek dualisme en zonder slavernij. Toen wist deze ‘zwakke’ cultuur niet te overleven, maar veel van haar waarden zijn wel in onze samenleving terecht gekomen. 


Het oude Israël heeft ons misschien wel de grootste schat van de menselijke geschiedenis opgeleverd, haar literatuur.  Deze schat staat bij ons bekend als het Oude Testament of de Hebreeuwse Bijbel. Hierin onderwijzen de schrijvers hun ideale samenleving. Hoe moest het er in hun ogen uitzien? En wat heeft de moderne tijd daarvan overgenomen? Welke rol speelde geweld toen en nu in de samenleving? Hoe moeten we dat waarderen?

Naast antwoorden op deze vragen zullen we ook de messiaanse beweging  in kaart brengen. Een beweging met een christelijke achtergrond die de Tora als het levensfundament omarmt. Zij wil een renaissance van de bijbelse cultuur in onze tijd. Daarvoor is een goede grond in onze huidige samenleving. Want vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn zo bijbels als het maar kan. Messiaanse gelovigen willen verder bouwen aan een bijbelse cultuur in onze tijd. Dit roept nogal wat vragen op in de kerk.* Spannende vragen zijn: willen zij ook weer bijbels geweld op de kaart zetten? Is dit een nieuwe religie of juist niet? Hoe heeft dit fenomeen kunnen ontstaan? Hoe ziet haar theologie eruit?

Hier krijgt u vast een voorproefje. Via onze wekelijkse update blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

*) Zie dr. Bart Wallet in De Oogst (Joodse feesten voor Nederlandse christenen); Rob van Houwelingen (Waarom ik geen loofhut gebouwd heb) en Andrea van Hartingsveldt-Moree (Steeds meer christenen vieren het loofhuttenfeest) uit reformatorische hoek; Daniël Drost (Postmodern en überprotestants) en Asaf Pelled (Christenen die Jodenkerkje spelen) in Nieuwe Koers, etc.)