Het einde van 2016 is in zicht. Heel de wereld viert kerstfeest, wat letterlijk Messiasfeest betekent. Een groot deel van het Joodse volk en sommige christenen vieren geen kerst maar Chanoeka, het Tempel-inwijdingsfeest. Weer anderen vieren het allebei. Wat je ook viert, vier het feest met …