“Christenen kunnen niet terug naar de Joodse feesten. Het hoeft niet, en het is ook niet juist.” Zo spraken Bart Wallet en W. Silfhout de vrijdag na hemelvaart (26 mei 2017) op de Israëlthemadag van de Gererformeerde Gemeente in Woerden. Wallet en Silfhout vinden het respectloos naar het Joodse …

Komende woensdag en zondag wordt er door het Joodse volk en door messiaanse christenen Sjavoe’ot gevierd, het Wekenfeest. Het is de bijbelse versie van het Pinksterfeest. Het Wekenfeest kan gevierd worden op twee datums die allebei bijbels zijn. De eerste datum wordt door orthodoxe Joden aangehouden. Zij tellen de …

Het einde van 2016 is in zicht. Heel de wereld viert kerstfeest, wat letterlijk Messiasfeest betekent. Een groot deel van het Joodse volk en sommige christenen vieren geen kerst maar Chanoeka, het Tempel-inwijdingsfeest. Weer anderen vieren het allebei. Wat je ook viert, vier het feest met …