Gemeenschap met God in het Heilige van de Tempel

We lazen al over het Heilige en de priesters. Deze week lezen we over rituelen die in het Heilige worden verricht, het reukwerk en de tafel van gemeenschap met God.

het Heilige onder vele bedekkingen
Wie het saai begint te vinden, of niet meer relevant, krijgt een flinke berisping uit Hebreeën deze week: “Als je slecht bent in het horen, zijn deze dingen moeilijk. Hadden jullie maar meer aandacht gehad en ijver bij het horen, dan waren jullie nu leraars, gezien de tijd die jullie er al in hebben gestoken. Maar jullie blijven iemand nodig hebben voor de beginselen omdat zelfs die niet zijn doorgedrongen. Wie goed van kwaad zuiver wil leren onderscheiden, zal beter moeten leren horen.” (5:11-14) Niet zo gek, want de gemeenschap met God Zelf staat op het spel.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus Mizbeach (altaar):

• Tora: Exodus 30
• Psalm: 66
• Koning: 1 Koningen 7:27-51
• Profeet: Maleachi 1:10-2:7
• Evangelie: Mattheüs 8:23-9:8
• Apostel: Hebreeën 5:10-6:6

 

In het Heilige is alles zuiver

Bij het wasvat worden priesters door de wassing van handen en voeten, in handel en wandel één met het zuivere volmaakte levende water. Daar worden zij als volmaakte gezanten van de Eeuwige geschapen, zuiver, puur en vol van het leven dat God voor de mens bedoelde. Wie dan binnengaat in het Heilige, kan zich niet veroorloven om zonden te begaan, want het kost je je leven. Dat komt omdat priesters in hun diensttijd werkelijk een weerspiegeling van het volmaakte leven zijn, en daarin is geen zonde.

Het Heilige is als het ware de Tuin van Eden, met dezelfde voorwaarden als in die Tuin, Want de dag dat je zondigt, zul je sterven. Maar nu zonder uitstel. Priesters worden toegelaten onder bewaking van cherubijnen. Stel nu dat ze alles gaan doen waarvoor ze geroepen zijn in het Heilige. Hoe lang gaat dat goed?  Maar gemeenschap met God is altijd het doel van God geweest bij het scheppen van mensen. En dit is de plaats waar de tafel staat. Want in het Heilige is de gemeenschap met Hem het hoogste doel.

 

En nu dan, aan tafel

Je zou zeggen: Priesters mogen aanschuiven bij de kostelijke maaltijd voor het aangezicht van JHWH aan de tafel. Deze maaltijd geeft, bij het licht van de menorah, een wondermooi uitzicht op die heerlijke gemeenschap met JHWH in de Tuin van Eden. Terwijl de priesters aan tafel zitten, onderwijst de menorah hen hoe zij er, in Gods ogen, als een goddelijk licht voor de wereld uitzien. De priesters hebben gemeenschap met God. Maar zijn zij zo volmaakt? Hebben zij het recht wel op die gemeenschap met God?

Als zij nieuwe verloste mensen zijn, wandelend in Zijn rechtvaardigheid, dan zeker. Want priesters zijn gewijd aan de Naam van de God van de Hebreeën en hebben tot taak om gemeenschap met God te hebben. Maar toch komt de tafel deze week niet in de tekst van Exodus voor. Nergens in de Bijbel zien we dat ook werkelijk de gemeenschap met God aan deze tafel in het Heilige plaatsvindt. De maaltijden van de priesters zijn altijd in de voorhof. Waarom zou dat zijn?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *