Gewortelde mensen hebben geen last van angst

Leesthema: Wees niet bang voor jezelf. God geeft een vaste grond voor gewortelde mensen. In Zijn barmhartigheid ontvang je Zijn bevrijding.

Deze week lezen we Ani JHWH: Ik, JHWH. God laat Zich voor het eerst in de Tora echt kennen met deze naam. Hij had het al aangekondigd in Ex. 3, nu is het dan zover. In de lezingen van deze week lezen we waarom God Zich voorstelt met deze Naam:  Hij wil gewortelde mensen zien!

Zijn Naam betekent daarom dat we geen angst meer hoeven kennen. Zelfs als de aarde uit haar baan raakt, is Hij groter (Psalm), want Hij Is! In de kracht van Zijn bestaan kunnen wij wortelen. Dat betekent ook rust en ontspannen muziek als we door demonen worden geplaagd (1 Samuel) en een nieuw verrukkelijk bestaan op aarde (Ezechiël) om het slaafse en pijnlijke verleden achter ons te kunnen laten.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus:

• Mozes: Exodus 6:1-7:7
• Psalm: 46
• Koning: 1 Samuël 16:14-23
• Profeet: Ezechiël 28:25-29:21
• Evangelie: Markus 11:1-11
• Apostel: Galaten 2:15-21

Van slaven naar gewortelde mensen

Met deze missie gaat Mozes naar Egypte. Slaven zullen dan bevrijd worden om zich te kunnen wortelen in JHWH. Geweldig toch! Het is hét grote onderwerp van de Tora, deze uitleiding om mens te worden zoals God de mens wil hebben.

Om die weg te gaan, laat God heel concreet vier stappen zien deze week in Ex. 6:5-6. Deze stappen worden op sederavond herdacht bij het drinken van de vier bekers wijn. Ze openbaren het plan van JHWH met Israël en met ieder mens die wil wortelen in Zijn Schepper:

“Ik zal jullie uitleiden (jatsa) zodat de werklasten (sivlot) wegvallen en sjabbat jullie leven vervult. Dan zal Ik jullie uit de slavernij trekken (natsal), zodat jullie niet meer het eigendom van de koning van benauwdheid zijn, en kunnen wandelen in ruimte en vrijheid. Ik zal jullie verlossen (ga’al), dat wil zeggen: Rechtmatig terugbrengen in jullie oorspronkelijke leefomgeving, de Tuin van Eden, die volledig gestalte zal krijgen in het beloofde land. Ik zal jullie aannemen (lakach) tot Mijn volk, zodat de sjabbat, de ruimte, de vrijheid en de verrukkelijke tuin jullie deel zullen blijven en zodat jullie dit alles plaatsvervangend voor Mij kunnen uitdelen in de wereld.”

Wat een evangelie is dat dus, en hoe actueel! Wat betekenen deze vier woorden? En waarom worden ze in deze volgorde gezet?

1 reactie

  1. Daniël
    ·

    Wonderlijk dat wij steeds weer alle concepten voor het leven met God, terug vinden in Torah. Zou de mens de apostolische geschriften missen, dan nóg is op basis van uitsluitend Torah een verlost leven mogelijk. Zo ook hier weer waar ingaan in let land Kna’an te vergelijken is met de terugkeer naar Gan Eden en de eeuwige rust van Shabat.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *