Steek de lampen aan om feest te vieren

In Exodus 21-23:19 geeft God de mensenrechten voor iedereen in Israël. Deze week lezen we het tweede deel. Hoe kunnen we de naleving hiervan verzekeren? Door feest te vieren, zegt God!

feest te vieren met feestlicht
In onze samenleving zijn er  organisaties en liefdadigheidsinstellingen om mensenrechten te bewaken. Door het reizen naar gebieden in de wereld waar nood is, wordt dit doel nagestreefd. De Bijbel laat een heel andere manier zien in de Bijbelgedeelten die we deze week lezen. Feest te vieren is de sleutel.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus:

• Mozes: Exodus 22:24-23:19
• Psalm: 58 / Hooglied 7
• Koning: 1 Samuël 7:2-17
• Profeet: Jesaja 48:20-49:13
• Evangelie: Mattheüs 4:18-5:12
• Apostel: Romeinen 3:9-20

Ontsteken in woede

De titel van deze week is Wecharah, wat betekent ‘hij zal ontsteken’. In eerste zin gaat dit over de woede van God die wordt ontstoken als we de mensenrechten uit het oog verliezen. Dat herkennen we ook overal terug in de andere passages. Het loopt niet goed af met mensen die zich ten koste van anderen omhoogwerken. Nee, sterker nog, iedereen die geen oog heeft voor de ellendigen, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Het deprimerende gedeelte uit Romeinen gaat nóg verder, en stelt dat alle mensen daardoor schuldig zijn aan overtredingen en zich dus op gevaarlijk terrein bevinden.

Als we Paulus als slotsom nemen, helpt dat niet echt om er iets aan te doen. Het verlamt je als dat idee je uitgangspunt wordt. Maar zo bedoelde Paulus het ook helemaal niet. Paulus wilde aansluiten bij de Tora om te laten zien hoe ernstig het gesteld is, en hoeveel reden God heeft om in woede te ontsteken!

Ontsteken van licht

Er is meer dat we kunnen  ontsteken. En dat blijkt als we het begin van de mensenrechten met het einde vergelijken (Ex. 22:1-5 en 23:15-19). Zie je de overeenkomst? Aan het begin gaat het over het sjabbatsjaar, het sjmitah. Elk zevende jaar was het jaar dat contracten van knechten en dienstmaagden werden ontbonden. Zij werden dan in vrijheid gesteld om een nieuwe toekomst op te bouwen, een feestjaar dus, zoals Lev. 25:1-7 het ook laat zien.

Aan het eind van de rechten gaat het ook weer over het vieren van feesten. Al de rechten voor Israël zijn dus ingebed in de viering van feesten. Feest te vieren heeft blijkbaar een belangrijke rol bij de naleving van de rechten. Het ontsteken van feestlicht is zelfs de climax. Waarom is dat?

Gelijkwaardig omzien naar elkaar

Als heel Israël de feesten naleeft, is iedereen daar ook een onderdeel van. Iedereen krijgt deel aan de gemeenschap. Feest te vieren maakt dat ook de ellendigen in Israël deel uitmaken van de nationale vreugde. Zo kunnen ook zij genieten van de aandacht en de vrijheid die door meer succesvolle volksgenoten wordt genoten. Zo worden zij een gelijkwaardig onderdeel van het volk Israël. Hoe anders is dat als een team uittrekt om ergens in de wereld honger te bestrijden. De mensen worden mogelijk gered van de honger, maar krijgen geen toekomst, laat staan gelijkwaardigheid!

Feest te vieren als de climax van de mensenrechten, betekent dat iedereen daar recht op heeft. Iedereen is deel van de gemeenschap van Israël in de Bijbel. Hoe zouden we dit principe bijvoorbeeld in derde wereld landen kunnen inzetten?

1 reactie

 1. ad
  ·

  Sjalom Kees,
  vermoed dat jij met de term “derde wereld landen” “arme landen” bedoel.
  Vroeg mij af waar die term van dan kwam en voor stond, vervolgens kun je er heel wat bij denken.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_wereld

  Wat mijn wel eens opvalt is dat ze vaak in die wat wij “derde wereld landen”noemen vaak meer blijdschap heerst als hier, want hoeveel gelijkwaardigheid is er in de eerste wereld landen?
  nu ontstaat die “armoede” vaak ook nog door de “eerste en tweede wereld landen” omdat die daar de rijkdommen weg halen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *