Priesters moeten weten hoe ze bij God kunnen komen

Priesters kom je in veel godsdiensten tegen. In de Bijbel vinden we ze bijv. in Egypte, Babel en Israël. Er zijn dus verschillende smaken. Maar alleen in Israël bleven ze heel lang zuiver.

priesters in dienstJe kunt je afvragen waarom Mozes onderwijs geeft over priesters. Priesterschap is toch een Egyptisch ding? Is Mozes het Egyptische systeem aan het kopiëren? Of is hij het zich aan het toe-ëigenen om er zijn eigen draai aan te geven? In elk geval kunnen we zeggen dat de Tora aansluit bij de leefwereld van het volk. Zij kennen het idee van priesterschap al, en God geeft daar nu een zuivere invulling aan.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus
L’kadeesj (Om te heiligen):

• Tora: Exodus 29
• Psalm: 65
• Koning: 1 Koningen 9
• Profeet: Ezechiël 43:26-44:9
• Evangelie: Mattheüs 8:1-22
• Apostel: Hebreeën 9:18-28

Priesters in Egypte

 

We leren in de Bijbel niet veel over de priesters in Egypte. Alleen aan het eind van Genesis komen ze voor in het verhaal van Jozef. Daar lezen we dat ze bevoorrecht zijn, dat ze leven van hetzelfde geld als de koning, dat ze trouwen en dat hun dochters hoge posities verwerven. Het feit dat Jozef met een priesterlijke dochter trouwt, en dat dit tot drie keer toe wordt aangegeven (Gen. 41:45, 50, 46:20) is best wel apart.

Egyptische priesters zijn schijnbaar de edele kaste van het land en vervullen een rol als tussenpersoon tussen de regering en het volk. Farao kan er niet onderuit en het volk houden zij tevreden. Als Israël uitgeleid is uit Egypte en bevrijd van hun slavernij, dan zitten ze toch niet op zulke uitbuiters te wachten?

Priesters in Israël

Onder David en Salomo lijken Israëls priesters toch wel een beetje op die van Egypte. Ze leven van gemeenschapsgeld, en vervullen een rol aan het hof van de koning. Daarnaast moeten zij in lastige zaken opkomen voor de rechten van het volk, en hebben op godsdienstig vlak het laatste woord. Ze mogen trouwen, en hun dochters hebben een speciale status in Israël met regels die speciaal voor hen gelden. Blijkbaar heeft Mozes in de basis wel iets overgenomen. Maar verschillen zijn er ook. Priesters hebben in Israël geen land of eigendommen zoals in Egypte. Zij zijn slechts behéérders van de Tempel en de priestersteden die een functie voor de hele gemeenschap hebben. De verantwoordelijkheid die daar bij hoort, wordt nergens zo serieus genomen als in Israël. Wie onder hen niet zuiver is, krijgt te maken met straffen die niet in verhouding staan tot de straffen voor het volk.

Toelating tot de priesterwijding is daarom ook zeer uniek en kan makkelijk verspeeld worden. In Davids tijd blijft er maar één tak over van de stamboom van Aharon. Alle anderen hebben hun plichten verzaakt en hun rechten verloren. Deze hoge eis die in de Tora aan het priesterleven wordt gesteld, is omdat zij een publieke rol vervullen. Ze zijn het toonbeeld van volmaaktheid, en moeten vanuit die volmaaktheid genade en vergeving kunnen geven aan zondaars.
Priesters zijn geroepen als het volmaakte beeld van God. Als dat beeld verstoord wordt, zijn ze niet langer geschikt om het volk haar zonden te vergeven of genade te betonen. Want ze kunnen het dan niet in Zijn autoriteit doen.

Inwijding van priesters

Deze week lezen we over de inwijding van de priesters. Een week lang moeten zij kamperen bij de ingang van de Tent van God. In die week brengen zij 10 zondoffers en verschillende andere offers. Die zijn voor hun eigen inwijding, maar ook voor de inwijding van het altaar. Dat altaar zal de centrale rol vervullen in de priesterdienst. Ook al iets dat verschilt van Egypte, omdat schapen en geiten daar goden waren, en dus niet konden worden geofferd.

Drie stappen moeten priesters zetten voordat zij worden toegelaten om God in Zijn eigen Woning te kunnen dienen. Zij moeten gedoopt zijn, in wit linnen kleding gaan en aantonen dat zij de dienst aan het altaar zuiver kunnen vervullen door een week van praktijkexamens. Wat zou dat allemaal te betekenen hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *