Teken van God kun je helemaal verkeerd begrijpen

Leesthema: Gods Koningschap komt eerst met een teken van God, dan pas met oordelen. Het teken leert ons wat Zijn recht eigenlijk is in een actuele situatie.

teken van GodDeze week lezen we Mofeet: Wonder. We leren over het verschil tussen tekenen en wonderen. Het bijzondere is dat dezélfde handeling voor de één een teken (oth) is en voor de ander een wonder (mofeet). Zo is de staf die in een slang veranderd voor Israël een teken van God, maar voor de farao een wonder (7:8).

Hoe zit dat eigenlijk? Als God ons een teken geeft, hoe weten we dan wat Hij ermee zeggen wil? Want je kunt Zijn tekenen blijkbaar op twee manieren opvatten.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus:

• Mozes: Exodus 7:8-8:15
• Psalm: 47
• Koning: 1 Samuël 17:1-33
• Profeet: Ezechiël 30:1-19
• Evangelie: Markus 11:12-33
• Apostel: 1 Thessalonicenzen 4:13-5:11

Teken van God

Bij zijn roeping had God aan Mozes tekenen voor Israël gegeven: De slang, de melaatsheid en het bloed. Al deze tekenen zijn ook aan Israël gegeven, toen Mozes aan hen vertelde wat hij kwam doen (Ex. 4:30). Daarop geloofde het volk in JHWH en in Mozes die Hij gezonden had (vs. 31).

Ik denk dat de tekenen door hen goed werden uitgelegd. Bijvoorbeeld de staf die in een slang veranderde, dat liet hen twee dingen zien:
Een staf is dood hout dat geen wortels meer heeft. Een staf kan dus niet groeien zoals God het bedoelde voor bomen. Zo is Egypte ook, dood hout dat een dood systeem (stenen steden en monumenten) nodig heeft om te kunnen bestaan. Door dit systeem aan mensen op te leggen, veranderde de farao (de dode stok) zelfs in een slang: een misleider die mensen tot dit dode systeem veroordeelt. Hij zorgde voor verbanning uit de natuurlijke leefomgeving voor Israël, de schepping. Dit teken van God leerde Israël dus over hun eigen recht om in de schepping te léven, en over hun vijanden.

Wonder van God

De farao ziet iets heel anders in dit teken. Er is al een verschil met Israël te zien als hij erom vraagt. Hij vraagt niet om een teken (oth) maar om een wonder (mofeet). Het punt is namelijk dat het dode Egyptische systeem los staat van de schepping en van het leven. Als je zo het leven mist, dan ga je de wereld en God heel anders bekijken. Farao’s idee van God was dat Hij een ‘kracht’ is, die hij voor elk willekeurig karretje spannen kon. Daarom had hij tovenaars in dienst, om wonderen te verrichten, zodat iedereen overtuigd zou zijn van Egypte’s god, de macht van farao zelf. Farao wil dus helemaal niet leren van ‘tekenen’, hij wil wonderen die hem goed uitkomen.

Daarom is de staf die in een slang veranderd ook geen ‘teken van God’ voor de farao. Hij kan het namelijk niet uitleggen. Dat had wél gekund als hij open was geweest voor lering. Dan had hij ingezien dat hij een misleider was, een slang die mensen gevangen hield in de dood. Maar dat wilde hij niet zien, want hij wilde het leven niet zoals God het in de schepping had bedoeld. Farao wilde zijn prestigieuze steden en monumenten die hem zijn aanzien gaven. Hij zag in de slang van Mozes dus iets heel anders dan Israël. Hij zag een ‘bewijs van de macht van Israëls God’ en dacht: “die kan ik aan”. Een wonder dus, dat niets voorstelde bij farao’s illusionaire wonderen.

Ook vandaag dwepen veel charismatische figuren met wonderen. Maar als het geen ‘teken van God’ is, ben je niet in staat om het uit te leggen. Dan wil je alleen maar overtuigd worden van een bepaalde macht. De vraag is in hoeverre die macht een illusie is, net als bij de farao. Daarom moeten we weer leren om een teken van God (als we dat zien) uit te leggen.

Hoe kunnen we Gods lessen in Zijn tekenen weer leren onderscheiden?

 

2 reacties

 1. Gerard Plas
  ·

  Het is goed om dit onderscheidt tussen tekenen en wonderen te zien; in het N.T.
  wordt gesproken over het teken van Zijn komst en wonderen die gedaan worden door
  hem die uiteindelijk onschadelijk gemaakt wordt door de adem Zijns mond.
  Leerzaam!!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *