Vrees niet, Gods redding komt op de dag van de opstanding

De titel van de seder op de dag van de eerste omer is Vrees niet! Deze titel werd ook uitgesproken door de engelen bij het graf van Jesjoea. Vrees niet, want de dood is géén doodlopende weg!

Komende zondag 16 april lezen we Al Tiera’oe: ‘Vrees niet’. De afgelopen weken hebben we van veel oordelen gelezen. Oordelen die ons vervulden met verdriet en  afschuw. Maar de rampen die ons kunnen overkomen, zijn allemaal in Gods hand. Op deze dag komt er een onverwachte omkeer. Dat maakte Israël mee in Exodus 14, en de volgelingen van Jesjoea maakten het mee in Markus 16. Een omkeer met een volledig nieuw uitzicht op de toekomst.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus:

• Mozes: Exodus 14:13-31
• Psalm: Hooglied 3
• Koning: 1 Samuël 20:14-23
• Profeet: Jesaja 44
• Evangelie: Markus 16:1-8
• Apostel: Hebreeën 13:14-25

De dag van de eerste omer

Op deze dag werd in het oude Israël de eerste omer ge’oogst, de eerste efa gerstemeel (Lev. 23:10-15). Van die eerste oogst werd de eerste schoof in de Tempel gebracht om te bewegen voor Gods aangezicht. Van een ander deel werd deeg gemaakt om op kweek te zetten voor het nieuwe zuurdesem. Overal in het land Israël kon er vanaf deze dag worden geoogst. Men had er speciaal op gewacht, omdat vóór deze dag niet geoogst mocht worden.

De betekenis van deze nieuwe oogst is dat er nieuw leven is, ook als al het oude leven in duigen is gevallen. Israël had alle schepen achter zich verbrand, hun woonplaats in Egypte was er niet meer. Ze gingen nu op weg naar een volledig nieuw bestaan.
Dat was alleen niet de verwachting, want ze gingen drie dagreizen de woestijn in, om na het feest op de vierde dag weer terug te keren (Ex. 5:3)! Maar God bracht een omkeer door de Egyptische regering (farao met zijn keurtroepen) óm te brengen, zodat Israël niet langer gebonden was aan die belofte. Het feest dat ze vierden op deze dag, de vierde dag sinds de uittocht, is daarom het grootste feest dat we kunnen vinden in de Tora.

Dit feest is óók het grootste feest van alle volgelingen van Jezus. Ook zij kregen een totaal onverwacht nieuw bestaan, doordat Jezus opstond uit de dood! Zo bewees Hij dat Hij de Messias was, de Redder van Israël die nieuw leven geeft, dwars door de dood heen. Bijzonder is ook dat déze dag van de christelijke kalender vaak samenvalt (zoals ook dit jaar) met de bijbelse feestdag van de eerste omer! Deze ene dag (Eerste Paasdag) is daarom ook een bijbelse feestdag, in tegenstelling tot de meeste andere christelijke feestdagen! Reden te meer dus om eens goed uit te pakken.

Vrees niet!

De vraag die ik deze week wil meegeven is, hoe werden de drie vrouwen bij het graf, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salomé, aangeraakt door Gods redding? Waarom konden ze dat niet direct aanvaarden? Waarom was het zo lastig voor hen om blij te zijn?

De engelen zeiden (vs. 6): “Vrees niet, jullie zoeken Jesjoea”,  jullie zoeken ‘Gods redding’! Net zoals Israël eigenlijk te horen kreeg bij de kust van de Rode Zee (vs. 13): “Wees niet bang en recht je schouders. Zie de bevrijding (Jesjoea) van JHWH, die Hij jullie vandáág zal geven.” Zowel voor Israël als voor de vrouwen was het lastig om dit te aanvaarden. Waarom? Wat leert ons dat over Gods Redding?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *