Woede is niet slecht, het kan ons zelfs blij maken

“Seneca en christendom beschouwen woede terecht als een slechte eigenschap” (prof. dr. Wim Dubbink). Maar de Bijbel zegt dat we juist blij moeten zijn als we Gods woede zien in Zijn oordelen.

woede van God door Mozes' uitgestrekte armDeze week lezen we N’teeh: ‘Strek uit’. Mozes moest zijn arm uitstrekken om de grote woede van God als oordelen op Egypte uit te storten. Israël kijkt toe en juicht bij het zien van Gods woedende oordelen (Ps. 48:12). Want zij hadden als slaven in Egypte opgekropte woede door hun slaafse bestaan. Iets dat God door Zijn óórdelen lucht geeft.

Dat zal hoogleraar ethiek Wim Dubbink uit Tilburg wel niet zo goed uitkomen. Hij schreef over de epidemische woede in onze samenleving. Een slechte ontwikkeling volgens hem, die we de pan in moeten drukken met christelijke vergeving. Want de liefde van God zou asymmetrisch zijn. Wel, daar zie ik niet zoveel van in de bijbellezingen van deze week.

We lezen volgens de Driejarige Tora Cyclus:

• Mozes: Exodus 8:16-9:35
• Psalm: 48
• Koning: 1 Samuël 17:34-58
• Profeet: Ezechiël 27
• Evangelie: Markus 12:1-34
• Apostel: 2 Thessalonicenzen 2:1-12

Gods oordelen worden geveld

(Ex. 9:18-23) “Kijk toe, farao en alle wereldbewoners, hier ben Ik! Morgen zal Ik op deze tijd een zeer zware hagelstorm zenden over Egypte. Vanaf zijn grondvesting is dit nog niet vertoond. Farao, geef opdracht om al het vee en alles wat je toebehoort in schuilplaatsen onder te brengen. Want alles dat zich in het open veld ophoudt zonder te schuilen, van de mensen en van de dieren, zal getroffen worden door de hagelstorm, en sterven.”

Iedereen van farao’s dienaren die het woord van JHWH vreest, komt in actie. Zij haasten zich en brengen heel hun veestapel naar binnen in hun huizen en ook iedereen die op het veld aan het werk is. Maar zij die in hun hart weigeren om in beweging te komen door te doen wat JHWH zegt, laten hun dieren en hun dienaren op het veld. Dan zegt JHWH tegen Mozes: “Strek nu je hand uit naar de hemel, zodat de hagelstorm over heel Egypte zal woeden, op al het leven dat op de velden van Egypte is, mens en dier, en ook op alle vegetatie in het veld.” Mozes deed het, hij strekte zijn staf die in zijn hand was, naar de hemel, en JHWH deed het donderen en hagelstormen in Egypte. Bliksemflitsen dragen de woede van de hemel naar heel het land. Zo laat JHWH de hagel regenen op het land van Egypte.

Woede van God

Wat moeten we met deze tekst? De één zal zeggen, “dat is het Oude Testament, dat is niet voor ons”. De ander, zoals Dubbink: “Alle woede van God is op Christus gelegd op Golgotha. Nu is God alleen maar liefde en genade. Hij voelt ‘in deze bedeling’ geen woede voor mensen die zijn wetten aan Zijn laars lappen. En dus mogen wij dat ook niet voelen.” Dat zijn natuurlijk drogredenen want iedereen die weet dat Openbaring tot de bijbelse canon behoort, kan dit kinderlijk eenvoudig weerleggen.

Woede is juist goed, omdat God de mens met emoties geschapen heeft. Emoties zijn de dashboard-lampjes van het menselijk lichaam. Als je aangeeft dat die lámpjes slecht zijn, dan draait de motor van je bestaan vandaag of morgen in de soep. Dat zie je ook vaak bij christenen die het gebod om oneindig te vergeven letterlijk toepassen. Die worden gestoord, omdat ze telkens tegen hun eigen emoties ingaan, en zichzelf dus opzadelen met een zwaar psychisch probleem. Dat wij in Nederland professors in de ethiek hebben die dit aanmoedigen, daar schrik ik van.

De vraag die ik wil meegeven deze week is: Er zijn zoveel theoriën over ‘de antichrist’, maar wat zijn eigenlijk onze gedachten over het óórdeel over deze apocalyptische figuur (zie lezing uit 2 Thess.)?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *