Angst, strijd en gebrokenheid beginnen klein

Leesthema: Het begin van een eeuwen durende ballingschap. Angst, strijd en gebrokenheid vechten om voorrang vanaf het begin.

angst, strijd en gebrokenheid

De Bijbellezingen van deze week zijn bepaald niet rooskleurig. We zien allerlei soorten angst, strijd en gebrokenheid langzaam naar boven komen en uitmonden in hopeloze situaties.

We lezen uit het driejarige Tora-rooster:

• Mozes: Genesis 49:27-50:26
• Psalm: 41
• Koning: 2 Kronieken 20:31-37
• Profeet: Zacharia 14:1-11
• Evangelie: Markus 9:14-37
• Apostel: 1 Thessalonicenzen 2:14-3:10

 

Het einde van Jakobs leven is het begin van de ellende

 

We zullen een stukje lezen uit de Tora. Daarbij valt op dat de lezing niet begint in vers 29, wat je zou verwachten, maar een paar verzen eerder. We lezen 49:27-33:

“Benjamin zal als een wolf vechten en verscheuren, ’s morgens vreet hij zijn prooi op, en ’s avonds verdeelt hij wat hij geplunderd heeft.”
Dat zijn de twaalf stammen van Israël, en dit is alles wat hun vader tegen hen zei, toen hij zijn zonen zegende. Elke zoon kreeg de zegen die hem paste.

Als Jakob zijn zonen gezegend heeft, geeft hij hen de volgende instructies. Hij zegt: “Ik zal spoedig verzameld worden met mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders, in de grot van het veld van de Hethiet Efron (stoffelijk). De grot van het veld haMachpelah (het opvouwen), vlakbij Mamre (eigenglans) in Kanaän. Dat veld werd door Abraham gekocht van Efron de Hethiet om als begraafplaats te dienen. Daar is Abraham begraven met Sara, zijn vrouw. Ook Izak ligt daar met zijn vrouw Rebekka. Daar is ook Lea begraven.”

Nadat hij deze instructies aan zijn zonen had gegeven, verzamelde hij zijn voeten in bed en blies zijn laatste adem uit. Zo kwam er een einde aan zijn levenswandel en werd Jakob verzameld bij zijn volk.”

De titel van deze week is Benjamin, volgens het eerste woord, dat betekent ‘Zoon van de rechterhand’. Daaruit spreekt de belofte dat God de Zoon van Zijn rechterhand zal aanwijzen om alle angst, strijd en gebrokenheid weg te nemen. Wat heeft dat met een verscheurende wolf te maken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *