Asiel voor Israël en mee-regeren in Egypte

Deze week lezen we W’et Jehoedah (En dan is Juda). Dat is parasja 47 van ons driejarig bijbelleesrooster.
Jakobs familie kwam vorige week aan in Egypte vanwege hongersnood in Kanaän. Nu worden ze aan de farao voorgesteld en krijgen ze toestemming om in Egypte te wonen. Er is asiel voor Israël, want ze blijken een familielid te hebben die een hoge regeringspost bezet. Naast een verblijfsvergunning wordt hun asiel gelijk goed benut. Ze mogen mét hun broer Jozef, regeren in Egypte. Hoe krijgen ze het voor elkaar!

Asiel voor Israël dankzij Jozef
Asiel voor Israël dankzij Jozef

We lezen:

• Mozes: Genesis 46:27-47:31
• Psalm: 38
• Koning: 2 Kronieken 19:2-11
• Profeet: Zacharia 10:6-11:7
• Evangelie: Markus 8:10-26
• Apostel: 1 Thessalonicenzen 1

Thema: Wie bekwaam is om te onderscheiden, weet ook dat hij geroepen is om te regeren.

Asiel voor Israël is uitzonderlijk

Dit succesvolle asiel voor Israël, zal zich nog vele malen in de geschiedenis herhalen. Telkens ook gevolgd door perioden van jaloezie en vervolging in het land dat hen ontvangt, net als in Exodus. Is dat niet bijzonder? Laten we het verleende asiel voor Israël eens wat beter bestuderen (Genesis 46:1-6):

Dan gaat Jozef naar het paleis van de farao en zegt hem: “Mijn vader en mijn broers, hun kleinvee en hun kudden en alles wat ze hebben, zijn uit Kanaän gekomen. Wel, ik heb hen ontvangen in het land van Gosen.”
Hij laat vijf van zijn broers aantreden in farao’s aanwezigheid. De farao vraagt hen: “Wat is jullie beroep?” Zij antwoorden hem: “Wij zijn herders, zoals ook onze vaders dat waren.” En zij vervolgen: “We zijn hier gekomen om te verblijven in dit land, want uw dienaren hebben geen groene weidegronden meer voor hun kudden omdat Kanaän door de hongersnood is uitgedroogd. Daarom vragen we u of we in Regenland (Gosen) mogen wonen.” Dan richt de farao zich tot Jozef en zegt: “Jouw vader en je broers zijn bij jou gekomen. Het land Egypte opent de grenzen voor hen, zij zijn welkom om te verblijven, zelfs in de beste delen van het land. Het Regenland is daarom een geschikte plaats voor hen om te verblijven. Als jij onder hen bekwaamheid onderscheidt, stel hen dan aan als opzichters van kleinvee en kudden in Egypte.”

Zo krijgt Israël voor het eerst in de geschiedenis een functie in een wereldse regering, waarbij ze één bepaalde economische tak voor hun rekening nemen. Hun bekwaamheid is in de geschiedenis telkens weer ingezet. Wat is dat toch met Israël? Hoe komen ze aan die bekwaamheid? Wat is hun roeping als volk in de wereld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *