Bidden kan de koers van de geschiedenis veranderen

Voor 20 augustus lezen we Jitschak, ‘Hij zal lachen’. Dat is aflevering nr. 24 van ons driejarig bijbelleesrooster.
In Genesis lezen we over twee soorten van gebed. Samen met de twee andere vormen van gebed die in Genesis genoemd worden, zijn er vier manieren waarop je kunt bidden.

Niet elk gebed levert op wat je zou willen. Zo legt Bathseba in de koningen-lezing van deze week een verzoek bij de koning neer als een gebed, maar krijgt het tegenovergestelde van wat ze vraagt! Ook God zal je beproeven op je motieven, net als Salomo.

Bidden
Wees eerlijk, geef jezelf bloot in gebed

We lezen:

• Mozes: Genesis 25:19-26:35
• Psalm: Psalm 21
• Koning: 1 Koningen 2:13-46
• Profeet: Jesaja 61:4-62:5
• Evangelie: Johannes 11:26-45
• Apostel: 1 Timotheüs 2

Het verbindende thema is: Gebed kan de koers van de geschiedenis veranderen, maar het kan ook anders gaan.

 

Bidden is een serieuze zaak

Tot wie of wat richten we ons eigenlijk bij onze gebeden? Soms heb ik het gevoel dat het te makkelijk gaat. Vol geloof en mooie termen, maar zonder meetbaar effect. Andere keren heb ik het gevoel dat de gebeden niet verder raken dan de koffie na de dienst: “Heb je het gehoord, de dominee bad voor …”

Zonder te weten of je gehoord wordt, is het bidden al gauw leeg of een show om indruk te maken. Wat is dan het geheim van de bidders waarover we deze week lezen? Het lijkt mij dat alle vier de vormen van gebed  (aanroepen van JHWH, voorbede, plaatsvervangend gebed en zoekend gebed) een zelfde geheim van slagen hebben. Een geheim dat Jezus ook kende, want zelfs Zijn plaatsvervangend gebed om opstanding uit de dood wordt verhoord (vs. 41). David kende het geheim zelfs zo goed dat alle verlangens van zijn hart werden vervuld (Ps. 21:3).

Maar als je het geheim niet hebt of kent, dan maakt het niet uit hoe je bidt of waar je voor bidt, want het komt niet over. Wat hebben Izak, Rebekka, David, Jesaja en Jezus dan wat wij niet hebben? Het antwoord is helemaal niet zo moeilijk. Want zonder de scheppende Aanwezigheid van God Zelf die tastbaar aanwezig is, zullen de woorden van je gebed niet de kracht hebben om meer te doen dan het luchten van je gevoelens. Dat kan soms ook heel nuttig zijn, maar dat is niet het soort gebed waarover we deze week in de Bijbel lezen. Hoe kunnen we dan weten dat we ons in Gods Aanwezigheid bevinden?

De weg naar God

Mij werd vaak verteld dat God in ons is, of dat Hij bij ons is, maar tegelijk worstelde ik veel in mijn gebed omdat mijn spreken met God vaak zo eenzijdig voelde. Als ik dan luisterde naar wat mij werd verteld (dat God er wél was), dan dacht ik logischerwijs dus dat het aan mij lag. Totdat ik ontdekte dat God helemaal niet op die manier bij ons is! Want je kunt het ook omdraaien: als mijn gebeden niet worden verhoord zoals in de Bijbel, is God niet bij ons zoals bij de heiligen in de Bijbel!

De werkelijke vraag die we vast moeten houden bij het lezen deze week, is dus: Hoe kan God weer zo dichtbij ons komen dat Hij ons als Zijn kinderen precies de ruimte van het bidden laat kennen? Hoe kunnen wij het Huis van God binnenkomen, zoals David dat kon? Zoals Jezus dat kon?

Wat is jullie ervaring? Wie herkent mijn worsteling? Hoe kan Gods aanwezigheid in ons leven weer zo groot worden als in bijbelse tijden?

1 reactie

 1. Henri Vandenberghe
  ·

  Dat is een proef

  De wegen van JHWH. We denken zo snel ze te kennen. Het zijn enerzijds de onze niet. Anderszijds draagt Hij ons. Hij is dichter bij onszelf dan wij het zijn. We worden zo vaak geleefd en maken er zo gemakkelijk een schouwtoneel van…
  In de worsteling met de Onbekende, waar we van denken Hem te kennen, ontbreekt soms dat we Hem willen kennen, toelaten dat Hij kenbaar wordt zoals Hij aan ons wil kenbaar worden…
  We jatten Hem en daarom ontglipt Hij ons.
  Hoe zegt Paulus dat weer… ons kennen….

  En als we dan het persoonlijk voornaamwoord we gebruiken dan is dat weer om ons te verstoppen en niet voluit toe te geven dat we gedragen zijn en niet genoeg beeld van Hem zijn. Hij heeft geen andere handen dan onze handen. Hij geeft het uit handen. Wij Ik worstel teveel om te bewijzen ….

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *