Huwelijksritueel in de Bijbel is actueel voor ons

Voor 6 augustus lezen we Zakeen, ‘Hij is oud’ (dat is parasja nr. 22 van ons bijbelleesrooster). We lezen over een heel oud huwelijksritueel, dat van uithuwelijking. De seder in Genesis wordt nog steeds vaak gebruikt als trouwpreek, omdat de uithuwelijking van Rebekka aan Izak een beeld is van het huwelijk tussen Jesjoea en Zijn bruid (de inwoners van het nieuwe Jeruzalem dat uit de Hemel neerdalen zal).

De oude man Abraham (de regisseur in Genesis), is daarbij als God, de Vader van Jesjoea; Abrahams knecht is als de apostelen die zijn uitgezonden door Jesjoea; en Rebekka is als het volk dat in ballingschap is, waar zij geroepen wordt om zich te verenigen met haar bruidegom.

huwelijksritueel
In het oosten bestaat de uithuwelijking nog steeds

We lezen:

• Mozes: Genesis 24
• Psalm: Psalm 19
• Koning: 1 Koningen 1:1-31
• Profeet: Jeremia 51:12-52:2
• Evangelie: Joh. 4:1-30
• Apostel: 2 Johannes

 

Het verbindende thema is: De ‘bruid voor de zoon’ is een beeld van Israël als bruidsgemeente van de Messias

 

Verkozen voor het huwelijksritueel

Volgens het beeld van Genesis worden we in ballingschap uitgenodigd om deel te zijn van dit huwelijksritueel (in de messiaanse betekenis). We worden uitgenodigd om deel te zijn van de bruid van het Lam door een Apostolische uitnodiging, het Evangelie.

Mensen die ernaar luisteren worden ‘aan de Messias toegewijde Joden en heidenen’. Samen vormen zij het éne lichaam, de ene bruid, als een volk samengevoegd in die ene stad: Jeruzalem. Net als het volk Israël onder koning Salomo. Maar let op, de uitnodiging tot het huwelijksritueel kan zomaar aan je neus voorbijgaan. Net als voor de vrouwen die samen met Rebekka bij de put kwamen om hun schapen te drinken te geven, want er was maar één vrouw die werd verkozen.

Over ‘verkiezing’ bestaan allerlei zware theorieën. Die theorieën moet je even aan de kant zetten, om niet bevooroordeeld te zijn als je de passages van deze week leest. Lees daarvoor Johannes 4, waar Jesjoea een vrouw verkiest die bepaald niet past: zeven keer getrouwd (wat zei Jesjoea ook alweer over echtscheiding in Mark. 10:12?), eigenwijs met haar eigenzinnige vragen, en zich zomaar door haar gevoelens mee laten slepen door een profetisch woord… Kan zo iemand nog verkozen worden om deel te zijn van Jesjoea’s bruid?

 

Het huwelijksritueel in Genesis is een test

God kijkt niet naar je status, maar naar je toewijding. Dat blijkt uit het ritueel in Genesis. Rebekka bleek op twee manieren toegewijd te zijn. Beide vormen van toewijding werden bij haar getest bij het huwelijksritueel: Zij bleek onvoorwaardelijk gastvrij te zijn voor een vreemdeling (vgl. Gen. 18). Daarnaast bleek zij niet vast te zitten aan het huis van haar vader (vgl. Gen. 12), en koos in vrijheid om haar bruidegom zo snel ze kon tegemoet te treden, om met hem één te worden.
Daarom werd zij verkozen.

Blijken deze kenmerken ook al bij ons? Wat betekenen ze en hoe zie je dat?

 

 

1 reactie

  1. Anke Marcus
    ·

    Een ieder die Christus aanvaard als zijn of haar persoonlijke verlosser is een kind van God.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *