Loofhuttenfeest in de Tora: beoordeel elkaar!?

Doordat we de Tora lezen in een driejaarlijkse cyclus die aansluit op de redactie van Ezra, leren we veel over het loofhuttenfeest in de Tora. Elk jaar worden er thema’s uit de Tora gekoppeld aan het feest. Elk jaar sluiten die thema’s ook naadloos aan op Grote Verzoendag ervoor, en de achtste dag erna. En telkens doen we daardoor nieuwe ontdekkingen over Israël en de Messias. Het is onvoorstelbaar hoe rijk het Woord van God op die manier wordt!

Loofhuttenfeest in de Tora

Jaar 1 *):

  • Grote verzoendag: Worsteling met Gods engel
  • Loofhuttenfeest: Verzoenen met en beoordelen van elkáár
  • Achtste dag: Aankomst in Bethel

Jaar 2:

  • Grote verzoendag: Vereniging van God met Israël
  • Loofhuttenfeest: De priesterlijke gemeenschap
  • Achtste dag: De zoon, uit een vrouw geboren…

Jaar 3:

  • Grote verzoendag: Verootmoediging van Israël
  • Loofhuttenfeest: Opdracht en doelstelling van de woestijnreis
  • Achtste dag: Openbaring van ‘de plaats die God verkiest’

Thema voor de lezingen van dit jaar (1): Op het Loofhuttenfeest in de Tora oefenen we ons in de hoogste vorm van gemeenschap, het samenwonen in broederschap. Dat is de uitnodiging die de Bijbel ons geeft.

Loofhuttenfeest in de Tora, Verzoening en beoordeling

Het lijken twee tegenstrijdige termen: verzoening en veroordeling. Als je verzoenend bent, dan veroordeel je elkaar toch niet meer? Toch is dit precies waartoe we door Jezus opgeroepen worden (Joh. 7:24)! Op het moment dat we verzoend zijn met God (Verzoendag) zijn we namelijk ook verzoend met elkaar. Dan begint dus het wandelen met elkaar in de verzoening. Als we dat samen doen in gemeenschap, worden we door God opgeroepen om elkaar te beoordelen. Op de eerste dag van het feest lezen we dan ook de toespraak van Jezus op het Loofhuttenfeest, waarin Hij die opdracht geeft.

Paulus geeft een richtlijn om elkaar te beoordelen in de eerste brief aan de Korinthiërs 5:11-6:4. Om dat beoordelen op deze manier te kunnen doen, geeft de Tora ons talloze voorbeelden en oefeningen. We zullen dus eerst Tora-student moeten worden, om ons beoordelingsvermogen te laten ontkiemen en uitgroeien tot volle wasdom. 

Een paar van die voorbeelden gaan we behandelen in de prediking op komende sjabat in Alblasserdam, en daarna op de eerste dag van het feest, komende maandag. We zullen Laban beoordelen, en Amnon en Absalom, de eerste en derde zoon van David.

Wees welkom op onze vieringen van de sjabbat en het Loofhuttenfeest in Alblasserdam, en leer met ons hoe we elkaar kunnen beoordelen. Dan kunnen we samen groeien in ons beoordelingsvermogen, in onze blijdschap en in het feestelijk samen zijn voor Gods aangezicht. Ik heb er zin in! De diensten beginnen op:

Zaterdag 15 oktober om half elf aan de Ieplaan 9 te Alblasserdam, in de Immanuel-gemeente.

Maandag 17 oktober om elf uur op dezelfde locatie.

Tijdens de loofhuttenweek kunt u ook zelf een loofhut bezoeken in Vlist! Bent u al eens in een loofhut geweest? Pak nu je kans en schrijf je in voordat het vol is.

 Een vrolijk feest allemaal!

——————————————
*) De passage’s van het rooster zullen worden gepubliceerd in een boek. Een overzicht van de lezingen van dit jaar krijgt u bij uw inschrijving voor de maillijst van de wekelijkse Toralezing. Zo kunt u ook dit jaar weer meelezen op de wijze waarop het Jodendom ten tijde van de Tweede Tempel bedoelde dat de Tora gelezen zou worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *