‘Na drie dagen’ een Hebraïsme met een prachtige betekenis

Deze week lezen we Bajom hasjliesjie (Op de derde dag). Dat is parasja 44 van ons driejarig bijbelleesrooster.
Vorige week had Jozef zijn broers in de gevangenis laten zetten. Na drie dagen heeft hij zijn plan voor verzoening klaar liggen. Maar het is bepaald geen ‘vergeven & vergeten’ wat er op zijn agenda staat! Hoe zit dat dan? ‘Na drie dagen’ komt alles toch altijd goed in de Bijbel?

We lezen:na drie dagen

• Mozes: Genesis 42:18-43:13
• Psalm: 35
• Koning: 2 Kronieken 17
• Profeet: Jesaja 50:10-51:11
• Evangelie: Markus 6:45-56
• Apostel: Handelingen 27:1-26

Thema:

Een hechte en hernieuwde gemeenschap komt in beeld, in gezuiverde rechtvaardigheid zal het doorbreken.

‘Na drie dagen’, wat betekent dat?

Laten we eerst eens kijken wat er gebeurd op die derde dag. Hier volgt een Targoemvertaling van Genesis 42:18-24:

Op de derde dag laat Jozef zijn broers uit de gevangenis halen en spreekt met hen. Hij zegt: “Ik vrees de hoogste God en wil jullie dus recht doen. Jullie kunnen leven als jullie meewerken aan deze zaak. Als jullie eerlijke mannen zijn, dan zal dat op deze manier blijken. Eén van jullie zal hier blijven, in de gevangenis waar jullie eigenlijk allemaal in moeten zitten. Maar de rest van jullie: ga terug en geef je familie te eten, want zij lijden honger. Dan moeten jullie hier terugkomen om jullie jongste broer aan mij te laten zien. Dan zal ik weten dat jullie niet gelogen hebben.”
En zo gebeurde. Terwijl ze nog bij Jozef staan, spreken de broers vrijuit met elkaar over deze nieuwe ontwikkeling. Ze zeggen: “Dit is zéker een manier van God om ons de hele zaak met Jozef weer op de hals te leggen. Dit is Zijn straffende hand, omdat wij ons nu in precies dezelfde positie bevinden als Jozef destijds. De zielskwelling die wij hem aangedaan hebben, toen hij ons onder tranen smeekte om af te zien van ons voornemen met hem, is nu ons deel geworden.” Ruben voegt eraan toe: “Heb ik jullie niet geprobeerd te stoppen, door te zeggen dat het beter is om niet te zondigen tegen Jozef? Maar jullie wilden niet luisteren, en nu hij vrijwel zeker gestorven is, eist zijn bloed om recht.”
Ze wisten niet dat Jozef hen kon verstaan, omdat Jozef zich liet vertalen door een tolk. Bij het horen van deze woorden, kon Jozef zich echter niet bedwingen, en huilde luid in een kamer waar zijn broers het niet konden zien of horen. Als hij weer bijgekomen is, keert hij terug naar de ontvangstkamer om weer met hen te spreken. Dan laat hij Simeon binden en afvoeren, voor de ogen van zijn broers.

“De gevangenis waar jullie allemaal in moeten zitten” zegt Jozef! Dat is niet erg vergevingsgezind. Hij ziet hun zielskwelling, maar blijft de wrede vorst die hen als spionnen beschouwd. Waar gaat dit over? Is Jozef nu ook een beeld van Jezus? Of zit hij nu ineens ‘onder de wet’?

2 Kronieken geeft een antwoord. Ook daar gebeurd iets ‘na drie jomiem‘. (Het woord jomiem kan in het Hebreeuws ook ‘jaren’ betekenen). Wat is de overeenkomst tussen beide gebeurtenissen? (zie ook Jes. 50:11)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *