Oorlog in de Bijbel, ook voor christenen?

In de portie bijbellezingen voor 11 juni lezen we seder nr 13: Amrafèl, ‘Sprekend in duisternis’. De naam zegt niet alleen iets over deze koning, maar ook over de seder, Genesis 14. Een verhaal over Abram die een heilige oorlog voert tegen een grote overmacht om zijn neef Lot te bevrijden. Hoe kan deze man Gods nu oorlog voeren? Is hij soms geen pacifist? Het meest verbijsterende is dat hij naar aanleiding hiervan door Melchizedek wordt gezégend! Een ontmoeting met grote consequenties, ook voor ons, volgens de apostel in Hebreeën. De Bijbel spreekt soms in raadsels, vindt u niet?

Melchizedek zegent Abram naar aanleiding van een oorlog

Oorlog in de Bijbel
Wat leert de Bijbel over oorlog?

We lezen:

  • Mozes: Genesis 14
  • Psalm: Hooglied 8
  • Koning: Richteren 6:33-7:7
  • Profeet: Joël 2:1-11
  • Evangelie: Markus 3:20-35
  • Apostel: Hebreën 7:1-10

Het thema is: Geloof ziet op toekomstige vervulling, maar zet ook aan tot radicale daden om nu al iets van die vervulling te laten zien.

 

Is oorlog toegestaan?

Deze oorlog wordt niet alleen door Melchizedek goedgekeurd. Ook de profeet Joël spreekt van een leger dat door God wordt aangevuurd om oorlog te voeren in de eindtijd. Zelfs Jezus maakt het wel erg bont naar de ‘christelijke maatstaven van genade’ gemeten. Want hoewel hij eerst kwam om te lijden en te sterven en op te staan, zal Hij weerkomen om oorlog te voeren met een ijzeren scepter. 

We kunnen dus niet stellen dat het verhaal over Abram oorlog goedkeurt ‘omdat het in het OT staat’. Alsof het in de Tenach om een aards koninkrijk van ‘geweld’, en in het Evangelie om een hemels koninkrijk van ‘genade’ zou gaan. Jezus leert ons in de Evangelielezing ” Een koninkrijk kan niet tegen zichzelf verdeeld zijn”, geldt dit niet júist voor Gods Koninkrijk? Het onderwijs in de Bijbel is één, en oorlog hoort in héél de Bijbel bij Gods Koninkrijk, waar de wil van de Vader wordt gedaan (Mk. 3:35).

Hoe kan dat dan? Kunnen christelijke strijders vandaag dan ook oorlog voeren? Op dit moment staat er een christelijk leger van 300 man in Irak klaar om de strijd aan te gaan tegen ISIS. Hoe profetisch! Ook Gideon had 300 man (Ri. 7:7)! En Abram had 318 man om tegen een enorme overmacht te strijden (Gen. 14:14).Christelijke strijders in Irak In Irak staan nog eens tweeduizend andere christenen klaar om de wapens op te pakken, maar worden compleet genegeerd door het pacifistische Westen. Mogen zij oorlog voeren tegen ISIS of niet? Van het Westen niet. Maar geeft de Bijbel hen soms wel gelijk?

Een spannende vraag om ons deze week mee bezig te houden. De spanning in de lijn van het verhaal (en de actualiteit) neemt toe blijkt ook uit de omertelling. We lezen dit namelijk op de 7e dag van de 7e week. Vergelijk die zevens eens met de getallen Genesis 14:14 en Richteren 7:7 waar het aantal strijders wordt genoemd! Die getallen heb ik ook niet verzonnen. Deze dag is de dag voordat Pinksteren aanbreekt, de ‘vijftigste dag’ die dit jaar op 12 juni valt. Daarover meer in de volgende post.

Laat je jouw mening over oorlog in de Bijbel ons nog even weten hieronder?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *