Breng een runderoffer om aangenomen te worden

Voor het Wekenfeest (Pinksteren) op 12 juni, lezen we ‘Vrij van angst’ (dat is seder nr. 14: Al Tiera). We vieren op deze dag dat God ons aanneemt in Verbond met Hem. Als de Geest van God wordt uitgestort op dit feest (Hand. 2), zien we dat duizenden mensen op deze dag worden aangenomen. In de Tora zien we dat al, elk jaar komt het terug (dit jaar wordt Abram aangenomen; volgend jaar het volk Israël bij de berg Sinaï; en in het derde jaar de stam Levi). Aangenomen in Gods aanwezigheid om vrij te zijn van strijd, oordeel en angst. Maar in Handelingen 2 gaat het wel heel erg makkelijk. Om door God aangenomen te worden is er volgens de Bijbel óók een runderoffer nodig. Wat betekent dat?

Op de vijftigste dag zet God mensen vrij van angst, en neemt hen aan.

Na het runderoffer
Aangenomen in verbond met God

We lezen:

  • Mozes: Genesis 15
  • Psalm: Psalm 11 & Ruth
  • Koning: Richteren 15
  • Profeet: Jesaja 41:1-18
  • Evangelie: Markus 4:1-20
  • Apostel: Hebreën 10:32-11:7

 

Het verbindende thema is: Angst verdwijnt als je vrij kiest voor geloof, waardoor je wordt aangenomen in verbond met God.

 

Het runderoffer

Vandaag komen mensen vrij van angst en begeven zich vrijmoedig in Gods aanwezigheid. Maar om daar te komen, is er een runderoffer nodig.

Voor bij het Wekenfeest onderwijst de Tora elk jaar over een bijzonder offer dat gebracht moet worden: het verbondsoffer (Gen. 15, Ex. 24 en Num. 19). Het is telkens een uniek offer. Het wordt ook telkens búiten de legerplaats gebracht, in plaats van bij de Tent van God, zoals de regelmatige offers. Telkens zijn er ook runderen bij betrokken. Blijkbaar kan er pas aanneming zijn bij God, na het brengen van een runderoffer.

Een rund draagt een juk om te ploegen, de zwaarste krachtsinspanning op het veld. Zo had Abram ook een ‘zwaarste krachtsinspanning’ opgebracht: oorlog (Gen. 14). Ná deze oorlog, wordt hem gevraagd om daarbij stil te staan. Dat doet hij nu, o.a. door dit runderoffer. Urenlang blijft hij bij zijn offer peinzen. Alle strijd moet worden verwerkt, en alle schuld die hij op zich had geladen door de oorlog, moest worden verzoend. Zijn hart wordt als het ware geploegd door dit offer, om de oorlog voorgoed achter zich te kunnen laten. Pas als hij diep in ruste is, is de grond in zijn hart vernieuwd en verschijnt God. Dát maakt nu dat een bijbelse oorlog zo ánders is.

Aanneming in het Verbond met God, gaat echt niet zomaar! Zo leert Jezus zijn discipelen dat láng niet iedereen in ‘goede aarde’ geworteld is. Als we dit vergelijken met Abram, zien we ineens wat dat betekent! Het evangelie kan alleen vruchtbaar zijn bij hen die tijd hebben genomen om ‘het runderoffer’ te brengen, net als Abram. Want ‘goede aarde’ is geploegde aarde!

Hoe ziet Jezus dat voor zich? Hoe kunnen wij volgens Markus 4 een offer brengen zoals Abram, zodat ons hart omgeploegd wordt tot goede aarde?

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *