Spanning in de familie stijgt soms tot grote hoogte

Deze week lezen we Haniemtsa (Kunnen wij hem aantreffen). Dat is parasja 43 van ons driejarig bijbelleesrooster.
Jozef krijgt een nieuw leven. Hij wordt een groot machthebber in het oude wereldrijk Egypte. Hij trouwt met de dochter van een priester uit een Egyptische tempel, krijgt kinderen. En dan staat daar ineens zijn familie voor hem. De spanning stijgt! Wat zijn ze ver uit elkaar gegroeid, de Joden uit de tent van Jakob, en deze heidense machthebber.

We lezen:jozef-onderkoning

• Mozes: Genesis 41:38-42:17
• Psalm: 34
• Koning: 2 Kronieken 16
• Profeet: Jesaja 11
• Evangelie: Markus 6:30-44
• Apostel: Handelingen 26

Thema:

De geschiedenis van broeders die uit elkaar verdreven zijn, komt boven. De spanning stijgt.

Hoe los je spanning in de familie op?

In de seder zien we hoe het profiel van de Jood Jozef verandert in een bijna totale heiden. We lezen een stukje (targoem van Genesis 41:38-45):

Als de farao de uitleg van Jozef en zijn raad gehoord heeft, overlegt hij met zijn dienaren, de ministers van Egypte: “Als we in Egypte zouden zoeken naar een man zoals deze, in wie de Geest van God is, zouden we hem dan aantreffen?” Dan spreekt de farao tot Jozef: “Omdat al deze dingen door God aan jóu zijn gegeven om met succes te doorgronden, concluderen wij het volgende: Met inzicht zíen jouw ogen en hóren jouw oren. Met wijsheid spreek je wat je daarom te zeggen hebt. Groter inzicht en wijsheid vinden wij in Egypte niet. Jij zult daarom gesteld worden over heel mijn huis. En ik zal heel het volk Egypte onderwerpen aan wat jij zegt. Alleen de troon waarop ik zit, zal groter zijn dan jouw zetel.”
Hij vervolgt met luide stem: “Ik stel jou aan als gezaghebber over heel het land Egypte!” Dan neemt de farao zijn zegelring van zijn vinger en doet die om Jozefs vinger. Hij laat hem bekleden met fijn geweven linnen waarover hij een gouden ketting hangt. Jozef krijgt het tweede rijtuig uit farao’s collectie toebedeeld voor dagelijks gebruik. Wanneer hij zo over straat gaat, wordt hij door een lijfwacht vergezeld die voor hem uitgaat om een onbelemmerde doorgang in heel het land Egypte te verzekeren. Zo krijgt Jozef in heel Egypte aanzien. Als Jozef een goed bestuurder blijkt te zijn, laat de farao uitvaardigen:
“Zo spreek ik, de farao: Zonder een vergunning van Zafnat-Paneach (de naam die hij aan Jozef gaf) zal niemand zijn hand uitsteken om te werken of zijn sandalen aandoen om te reizen.”
Ook gaf hij aan Jozef Godinnendochter (Asnat) tot vrouw, de dochter van Potifera, een Egyptische priester.
Dan overziet Jozef heel Egypte.

Als Jozef verderop in het gedeelte zijn broers ineens voor zich ziet, stijgt de spanning. Op de een of andere manier voelen zijn broers precies aan wat er aan de hand is, want oude koeien komen als vanzelf uit de sloot. Wat doe je daarmee? Duw je ze dan terug? Of is er ook een andere mogelijkheid? Wat is het bijbelse antwoord hierop?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *