Stralend licht van God op jouw leven

Voor 25 juni lezen we Wajera, ‘En Hij verschijnt’ (dat is parasja nr. 16 van ons bijbelleesrooster). In het verhaal over Abram gaat deze week als het ware de zon op. Het licht van God dat aan hem verschijnt, gaat stralen over zijn leven. En dat niet alleen, het lijkt wel of het licht van God in hem komt wonen, om dan ook vanuit hém de wereld in te schijnen. Ook Abrams naam wordt op deze dag veranderd, zodat hij altijd zal blijven herinneren wat er nu met hem is gebeurd.

Abram leert wat het betekent dat Gods licht in zijn leven opkomt.

licht van God in de morgen
Zonsopkomst laat iets van God zien

We lezen:

  • Mozes: Genesis 17
  • Psalm: Psalm 13
  • Koning: 2 Koningen 22
  • Profeet: Jeremia 33:19-34:7
  • Evangelie: Markus 4:26-34
  • Apostel: Galaten 6

Het verbindende thema is: De relatie met God wordt verzekerd in een intiem en vruchtbaar verbond.

 

Licht van God zal vanuit jou stralen

Waar kennen we deze uitspraak van? Het zijn dezelfde woorden als in de zegen van Aharon de eerste hogepriester in de Tabernakel. In het oud-Nederlands zegt men: ‘Hij doe Zijn aangezicht over u lichten’.
Het is niet toevallig dat de tekst van de seder (Gen. 17) hierover gaat! Nadat Abram is gezegend door Melchizedek (Gen. 14, de enige priester van God die nóg eerder in de Bijbel verschijnt dan Aharon), vinden we de zegen van Aharon verborgen in de tekst volgens de DTC. Deze priesterzegen bestaat uit zes woorden (Num. 6:22). Alle zes worden ze op volgorde behandeld ná de priesterzegen in Genesis 14. Is dat niet schitterend?

  • Genesis 15 : God zegent jou
  • Genesis 16 : God beschermt jou
  • Genesis 17 : God laat Zijn licht vanuit jou stralen

Enzovoort. Herken je het? De zegen bestaat uit Abrams verkiezing, hij wordt aangenomen in verbond met God op basis van geloof. De bescherming strekt zich dan uit over zijn leven, juist ook als het mis gaat in het volgende hoofdstuk. Deze week komt het toppunt van de zegen aan bod: het licht van God dat opgaat in Abrams leven. Hoe gaat dat?

God openbaart Zich aan Abram (vs. 1) als:

El Sjaddai

El Sjaddai heeft onder andere de betekenis van ‘borsten’. Dat wil zeggen dat God voor Abram, vanaf deze dag, de warme en krachtige  bron is van leven, zoals een moeder voor haar kind.
Aan de borst krijgt het kind warmte, ontferming en groei. Abram hoeft God maar aan te kijken om van deze bron te kunnen drinken. Het vervult hem met een onbeschrijflijk gevoel van liefde en geborgenheid. Als dit licht van God in zijn leven opgaat, klinken de woorden:

“Wandel telkens door Mij aan te kijken, weerspiegel Mij en wees heel.”

Kan God ook vandaag zo dicht bij ons komen? Jezus laat in de gelijkenis van de zaaier zien dat dat inderdaad zo is. Wat gebeurt er na de winterse nacht in Zijn gelijkenis? Wat wordt er zichtbaar in de opgaande zon? En wat leert dat ons?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *