Terugkeren naar het beloofde land waar God Zijn Koninkrijk zal vestigen

De dag van Bazuingeschal is op 3 oktober. Voor deze bijbelse feestdag lezen we ‘Keer om’. Dat is parasja 30 van ons driejarig bijbelleesrooster. Een aantal weken gingen we bergafwaarts. Samen met Jakob zaten we diep in ballingschap. Dat was te zien aan de manier waarop we met elkaar omgingen in Jakobs tent. Mannen en vrouwen maakten ruzie. Iedereen werd bijgelovig en de gebeden tot God werden niet eens meer opgeschreven (zoals in Genesis 18 bijvoorbeeld), want het leek nergens meer op. Maar op Jom Teroea, de ‘Dag van Geschal’ wordt de sjofar geblazen, want de tijd van terugkeren is aangebroken.

terugkeren
Bazuingeschal

We lezen:

• Mozes: Genesis 31:3-21
• Feestrol: Jona 1
• Koning: 2 Samuël 19:9-23
• Profeet: Micha 7:9-20
• Evangelie: Johannes 14:5-20
• Apostel: Handelingen 15:1-17

 

Het verbindende thema is: Na een tijd van donkere ballingschap is de tijd van terugkeren gekomen.

Christenen die terugkeren

Het schallen van de sjofar of de bazuin, staat voor de stem van God die oproept tot terugkeren. “Keer terug naar God, laat de heidense manieren en goden achter je, en herstel in je identiteit als Gods volk!” 

We zien dat ook gebeuren als de stem van de bazuin gehoord wordt in de Bijbel. De bedoeling van dat geluid is dat Israël opgeroepen wordt om zich te reinigen en te verzamelen als één familie, om God te ontmoeten en feest met Hem te vieren (Gen. 31:3, Num. 10:2, 10). Dat zien we vandaag ook gebeuren onder christenen. Ze verzamelen zich in messiaanse conferenties en gemeentes om Gods feesten samen te vieren!

Anderen zijn meer als Jona, en vluchten voor de bijbelse boodschap. Zij weten zich niet geënt op Israël. Ze willen Gods Woorden die aan Israël werden toevertrouwd niet horen. Ze kiezen de richting van de volken en trekken liever met hen op. Er lijkt niet zoveel behoefte te zijn om hersteld te worden in de familie die God voor ogen heeft. Als God echter in je leven ingrijpt, kan dit veranderen. Dat gebeurde bij Jona, die radicaal omkeerde doordat hij uit de boot werd gegooid. Zijn gebed van omkeer bidden we de komende dagen, als we op weg zijn naar de Grote Verzoendag. Het bracht Jona in Nineveh, waar de familie van Israël werd uitgebreid met heidenen uit Assyië.

Dat herstel van de familie komt steeds in de lezingen terug: Jakob gaat op weg om zich te verenigen met zijn familie (vs. 3). Ook David keert terug om zijn familie te herstellen (hij is als koning de vader van Israël). Zo zien de apostelen in Handelingen ook dat de familie van Israël wordt uitgebreid onder de volken, net als bij Jona. Maar hoe zit het vandaag? Zijn wij familie van de Joden, en zo ja, herstellen we al in dat familieverband? Zelfs Jakob en Ezau moesten zich verzoenen! Wat doen wij met de roeping om ons met het Joodse volk te verenigen?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *