Werd Kanaän vervloekt?

In de seder Benee Noach wordt Kanaän vervloekt omdat zijn vader lachte om Noachs naakte lichaam. Hoe kan dit? Waarom werd Kanaän vervloekt om de ‘zonde’ van zijn vader?

Bij een ‘vloek’ hebben wij het idee dat iemand door middel van een spreuk gevangen wordt gezet in een onontkoombare situatie. Een soort toverspreuk om mensen op afstand te martelen of vergelden. Maar is dat inderdaad waar het hier over gaat? Nee! Noach bedoelt iets heel anders.

Laten we het eens vergelijken met de vloek die God Zelf uitsprak over Adam en Eva in Genesis 3. In beide gevallen is er sprake van een ‘eerste gemaakte fout’ na een volmaakte periode met God. In beide gevallen  is er ook sprake van een man die niet in zijn roeping staat! Adam stond erbij zonder in te grijpen toen Eva van de verboden vrucht at. Noach was zo dronken dat hij niet in de gaten had wat Cham uitspookte in zijn tent.

De vloek gaat over de gevolgen die te verwachten zijn, niet over straf!

Nadat Adam en Eva hun zonde hebben beleden,  vertelt God hen wat de slang juist verzweeg. De slang wilde misleiden. Hij belooft wel dat de mens het kwaad zal kennen, maar verteld er zelf niets over. God wil dat in Zijn liefde wel openbaren. Zodoende spreekt Hij uit wat de gevolgen zijn van hun daad en laat Hij hen zien hoe dat kwaad eruit ziet. Nu is de mens voorbereid. Nu begrijpen we ook Adams reactie. Want hij is helemaal gelukkig als God uitgesproken is. Hij kijkt Eva aan en zegt: jij bent léven! En zo noemt hij haar voortaan. Op dat moment staat Adam weer in zijn roeping. Hij bouwt zijn vrouw op en geeft haar een veilige plek om te leven en een gezin te starten. Helemaal geen vergelding dus!

Zoiets geldt ook voor Noach. Ook hij raakt zijn nalatigheid kwijt. Want de dronkenschap is van hem geweken als hij de ‘vloek’ uitspreekt. Ook hij komt niet met een wraakactie of een andere vorm van vergelding! Nee, net als God in Genesis 3, vertelt hij wat de gevolgen zijn van Chams zonde. Noachs onderscheidingsvermogen was nu zo scherp, dat hij precies kon zien wat Chams nakomelingen vanwege zijn wandaad zou overkomen. Ze zouden slaven worden van de westerse blanken (Jafet), zoals duizenden jaren later ook is uitgekomen.  Maar via Sems nakomelingen zouden ze de levende God leren kennen. De God die ook Chams nakomelingen liefheeft en roept in Zijn dienst. Dat is wat de seder ons leert.

3 reacties

 1. Sjouke Reitsema
  ·

  Men zegt ook wel eens dat de kana anieten afstammen van Cham zou dit
  ook zo zijn ?

  Beantwoorden

 2. ·

  Ja,volgens jou eigen redenatie van hoe een vloek werkt,dus niet zozeer op de persoon die de vloek ontvangt,maar de gevolgen later..Zou je toch kunnen stellen dat kanaan behoorlijk onder de vloek was..Gezien de betekenissen van de namen van de 7 verschillende families én hun gedrag,afgoderij enz..

  De 7 zonden die genoemd zijn in de familienamen zijn nu juist die zaken waarvoor Yeshua 7 keer bloedde..

  Het herstel van Israël zoals dat nu plaatsvind tussen Jood en Efraimiet kán ook alleen plaatsvinden als er van deze 7 kinder-offerende provincies niets meer terug te vinden is..En dát is nog zeker niet het geval..

  Trouwens één van de 70 overeenkomsten tussen het Israël van het Noorden (Nederland) en het Israël dat we al kenden..

  Ook “onze” 7 provinciën deden aan kind-mensenoffers..
  Beide natiën zouden uiteindelijk bestaan uit 12 provinciën..
  maar dat is een ander puzzel stukje..

  Beantwoorden
  1. Kees Bloed
   ·

   Ja de Kanaänieten kwamen onder de vloek, mee eens. Maar dat kwam volgens mij dus niet door de vloek, maar door de eigen keuze van de Kanaänieten om onder de vloek te gaan zitten.Zij kozen voor mensenoffers, dierenmishandeling, misbruiken van vrouwen, vreemdelingen en andere vormen van haat.
   Noach zag al dat de Kanaänieten hier gevoelig voor zouden zijn, en koos ervoor om de gevolgen te vertellen. Dan hadden ze in elk geval nog de keuze! Want als je niet weet wat ergens de gevolgen van zijn, dan wandel je onwetend de gevangenis van de vloek in. Maar door kennis van zaken kan een volk gered worden, zoals de profeet Hosea leert, want dan kun je de weg kiezen die niet naar de vloek leidt.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *