Elia hij is daar, een lied om de sabbat af te sluiten

Het vieren van de sabbat als christen is een vrij nieuwe ontwikkeling. Veel mensen zijn erin geïnteresseerd, maar weten er ook niet goed raad mee. De één doet het stellig omdat hij op die manier aan de antichrist meent te kunnen ontsnappen, de ander omdat hij geraakt is door dit bijbelse feest dat door de Joden is bewaard al die eeuwen.

Hoe dan ook, het vierde woord staat centraal bij de viering. Dit woord begint niet zoals de andere woorden met ‘Gij zult’, maar met ‘Gedenk’. De sabbat (of op z’n Hebreeuws: sjabat) is dus iets om te herinneren, niet om te moeten. Samengevat:

‘Denk aan de sabbat op de zevende dag, om stil te staan bij de schepping die Ik voor jou maakte om daarin te rusten.’

(Ex. 20:8-11)

Midden in het jachtige leven is het heerlijk om een dag stil te staan bij God en Zijn Woord. Van vrijdag- tot zaterdagavond is het bij ons thuis daarom een lekkere ontspannen dag om als gezin te kunnen groeien. Groeien in het messiaanse leven dat Jezus ons gaf. Groeien in wie we (zullen) zijn in Jezus: een volmaakt nieuwe schepping.

De kinderen krijgen ‘kinderwijn’ en mogen kaarsjes uitblazen, ze zingen en ze dansen. Als ouders ga je gewoon op de golf mee, en bloei je helemaal open om te kunnen genieten van de schepping, die Jezus compleet zal vernieuwen als hij terugkomt. Aan het eind van de sabbat heb je dan weer alle energie om een vruchtbare week te starten.

Sabbat beleven en vasthouden

Door de sabbat te vieren, oefenen wij in een ontspannen manier van geloven. We ‘moeten’ even niets. Dat was ook de reden dat God de sabbat voor Israël herstelde na de Egyptische ballingschap (Ex. 16). Ze waren zo gewend aan het slavenleven van Egypte dat ze geen eens ‘vrije tijd’ konden overzien.

Stapje voor stapje groeien we in het beleven van de sabbat. Als je het geheim eenmaal kent, en je komt tot rust bij God, dan wil je daar helemaal niet meer mee stoppen! Toch zal dat moeten, want na het rusten in God, komt er weer een werkweek. De illusie dat ‘het voor christenen altijd sabbat is’, bestaat in onze samenleving niet. Dat komt pas als Jezus regeert vanaf de berg Zion! En daar zien we naar uit.

Om de overstap naar het drukke leven van de week weer te kunnen maken, is het goed om even stil te staan bij wat de sabbat je gaf. Even op een rij zetten waar je in gegroeid bent en je zegeningen tellen. Dat doen we altijd als we de afsluiting van de sabbat beginnen. Daarna zingen we een speciaal lied om ook door de weeks vast te kunnen houden aan de principes die we op sabbat leerden:

Herinner de Tora van Mozes, Mijn dienaar
Ik stelde het vast op Horeb en jij: bewaar
O Israël, het staat geschreven, ja Ik verklaar
Elia, de geest van profetie, hij is daar

Al zijn het rare tijden, Mijn Dag zal komen
Een vreselijke dag op aarde, maar jij moet dromen
Mijn kinderen, als Elia komt, Ik zal ’t je tonen
Wij zullen weer als familie samenwonen

(Maleachi 4:4-6)

2 reacties

  1. Beppy Bloed
    ·

    Dank je wel, een prachtig lied en mooi gepresenteerd!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *