Welke kalender te gebruiken voor de bijbelse feesten

Er is een messiaanse beweging van christenen die de bijbelse feesten vieren en Joden die in Jezus als Messias geloven. Zij zijn een lichaam dat echt getuigt van de ene nieuwe mens in Christus . Want de vijandschap tussen het Joodse en christelijke huis stopt hier (Ef. 2:14-15).

Maar helaas heeft de verdeeldheid ook weer toegeslagen. De ene volgt de Joodse kalender, de andere een observatiekalender, weer een ander de equinox. Hierdoor komen we nog niet samen op dezelfde feesten. Daarom is de discussie over de kalender belangrijk. We moeten weten welke kalender we gebruiken om messiaanse conferenties, diensten of maaltijden te kunnen organiseren. Tien jaar lang heb ik de discussies hierover gevolgd. Mijn conclusie is dat niet de kalender het belangrijkste is, maar het vieren van de feesten zélf in gemeenschap met elkaar. Want dáárdoor leer ik weten wie ik in Jezus ben en wat mijn verleden en mijn toekomst is.

In 2011  begon ik met de DTC (Driejarige Tora Cyclus). Daardoor werd ik opnieuw geconfronteerd met de vraag: welke kalender volg je? Die vraag stelde ik eerst uit, omdat alle kalenders die ik had onderzocht, zijn te onderbouwen vanuit de Bijbel. Maar als je er géén keuze in maakt, doet ieder wat recht is in zijn eigen ogen en kom je niet verder. We hebben dan ook een antwoord gegeven op het kalendervraagstuk (volg de link). Dat antwoord zal ik hier toelichten.

Kalender zal worden hersteld

De kalender die wij volgen, is niet ‘de volmaakt bijbelse kalender’. We geloven namelijk niet dat we die al kúnnen invoeren. Gods ware kalender is onlosmakelijk en totaal verbonden aan de Tempeldienst. Een herstel van die ware kalender kán niet zonder de derde Tempel. Daar geeft Jesaja uitzicht op (2:2-3):

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als het hoofd van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle volken ernaar toe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zál de Tora uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Als de Tempel is herbouwd, zal Jezus Christen (Jesjoea de vorst) deze inwijden volgens Ezechiël 43 en 46. Daarná zal Hij Gods wegen en paden onderwijzen aan alle volken, naar Jesaja 2.  Eén kalender zal Hij dan ook geven. Die zal dienen voor alle volken. Tot dat moment zullen we het met een ‘ballinschapskalender’ moeten doen.

De Joodse kalender

welke kalender
De maanden van de Joodse kalender

De Joodse kalender is al eeuwenlang de kalender die zich in ballingschap bewezen heeft. De kalender is niet helemaal bijbels, net als welke kalender ook. De Joodse kalender geeft wel een indeling in maanden aan die het meest bijbels is voor een wereldwijde dekking voor heel Israël. Natuurlijk valt er wel wat aan die kalender te verbeteren. Maar de ervaring wijst uit dat de ambitie om te verbeteren uitdraait op verbrijzeling van de gemeenschap.

Voor ons is die gemeenschap essentieel. Het volgen van welke kalender dan ook, is slechts een poging om iets te herstellen van wat de Messias toekomt om in zuiverheid te herstellen. De Joodse kalender houdt daar rekening mee en beseft dat de kalender voorlopig is.

We hanteren de Joodse kalender dan ook totdat Jezus komt om de Priesterlijke kalender voor het Messiaanse vrederijk in te stellen. Alleen de dag van de beweeggarve en omertelling doen we anders dan in de Joodse kalender. Deze hoort volgens de Bijbel samen te vallen met de eerste dag van de week, de dag dat Jezus’ opstanding werd gevierd door Hem en de apostelen (Lev. 23:9-14). Dit is een principiële messiaanse afwijking, omdat we Jezus erkennen als de opgestane Messias, in tegenstelling tot het Jodendom, die de dag van de beweeggarve heeft veranderd ten opzichte van Leviticus.

Observatie is ook nodig

Zoals gezegd zijn we op weg naar het volmaakte herstel dat Jezus zal komen brengen. De observatie van de oogsten in Israël en de hemellichamen is essentieel bij dat herstel. Ondanks het volgen van de Joodse kalender, blijft het daarom óók onze taak om de oogst in Israël en de hemellichamen te observeren (Gen. 1:14, Ex. 23:15-16, 34:18-22) en de Geest van God te vragen om ons te leiden bij het interpreteren van de tekenen die Hij geeft.

Dit observeren doen we als gebroken mens in nederigheid. Want in een gebroken schepping hebben we te maken met grenzen in ons kennen. Als we deze grenzen niet respecteren, zullen we nooit tot een interpretatie komen die profetisch recht van spreken heeft (Jer. 10:2). Als we helemaal niet observeren, zullen we blind blijven voor de tekenen van Jezus’ wederkomst en het komende herstel dat Hij zal brengen.

 

6 reacties


 1. ·

  Helder stuk,dank je…Wat is er trouwens verkeerd aan om “gewoon”Ex.12 als uitgangspunt te nemen? Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. (Ex 12:2)

  Ofwel Rosh Hasjana…Het BIJBELSE Rosj Hasjana..
  Als je daar Lev.23 aan hangt ben je toch klaar?

  Beantwoorden

  1. ·

   De kalenderverdeeldheid is al een feit en niet meer terug te draaien. We hebben er geen controle over. Als we echter geloven dat in de aanloop naar de wederkomst Gods herstel al op gang aan het komen is (Het boek Daniel eindigt met de mededeling dat in het laatst der dagen de kennis zal toenemen) dan moeten we reageren/meebewegen op de inzichten die gegeven worden. Kortom, de verdeeldheid is niet fijn, maar mogelijk onderdeel/ noodzakelijk voor het herstel dat JHWH wilt uitwerken. De Messias zal dat herstel inderdaad compleet maken. Natuurlijk moet dat in alle nederigheid, respect, geduld en liefde gebeuren in het lichaam van Messias en daar schort het vaak aan helaas.
   Het is met recht een dilemma.

   Beantwoorden
  2. Kees Bloed
   ·

   Henk, dat is precies wat we doen met de DTC, want die is bedoeld om te starten in de eerste maand volgens Ex. 12

   Beantwoorden
 2. Nelius
  ·

  Mooi beargumenteerd, we leven nog in het onvolmaakte.
  We gaan door met zoeken naar het plan van God met de wereld, met Israel en hoe we dit mogen ontdekken in het vieren van Zijn feesten. Op Zijn vastgestelde tijden.
  En desnoods met een kalender waarvan we weten dat hij niet helemaal klopt.
  Alles wat Jeshua ons door Zijn Geest wil openbaren, zal de hoorders dichter bijelkaar brengen. Geheel naar het karakter van onze Hoeder en Herder Die het verlorene zoekt en weer samen voegt, bij de kudde.
  Dank je voor je visie op de kalenders verschillen.

  Beantwoorden
 3. Sander
  ·

  De verdeeldheid tussen gelovigen is geen probleem.
  Leuk is anders . Er komt alleen maar eenheid als we doen wat er in de schrift staat.
  Binnen de schrift is er nogal wat ruimte. De eenheid zit het woord van Elohim.
  Staat het niet in de Thora is het niet zo van belang. Lijst van onbelangrijke dingen zijn typisch talmoedische dingen als kaarsen aansteken, keppeltjes, joodse kalender, menselijke tradie . De natuurlijke kalender is altij door observatie vast gesteld . Ook in de vreemde werdt de joodse calender hersteld door observatie. Wat in gang gezet is door mensen is gewoon te stoppen. Wat mensen er van vinden is niet van belang het gaat om de instructies van Elohim. Dit geld voor ander qwesties ook . De eenheid bewaren door de wet te overtreden is geen optie .

  Beantwoorden
  1. Kees Bloed
   ·

   De Schrift geeft juist ruimte om dingen op heel verschillende manieren te doen. De Joden stellen de loelav bijvoorbeeld samen met de vier soorten uit Lev. 23:40. Wij maken drie bundels en een schaal op basis van hetzelfde vers, maar met andere takken. Het is allebei goed, want we overtreden het voorschrift niet. Dat is toch mooi?
   Hetzelfde geldt voor de kalender. Instellingen voor de kalender zijn er in de Tora vrij weinig. Je kunt er verschillende kanten mee op.
   Wat ik bijvoorbeeld niet zie is dat de Joodse kalender een overtreding van Tora is. Kun je dat eens onderbouwen?

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *