Wekenfeest is de bijbelse naam voor Pinksteren

Komende woensdag en zondag wordt er door het Joodse volk en door messiaanse christenen Sjavoe’ot gevierd, het Wekenfeest. Het is de bijbelse versie van het Pinksterfeest.

Het Wekenfeest kan gevierd worden op twee datums die allebei bijbels zijn. De eerste datum wordt door orthodoxe Joden aangehouden. Zij tellen de vijftig dagen van de Omertelling vanaf 16 Nisan, zodat het Sjavoe’ot standaard op 6 Sivan wordt gevierd, dat is komende woensdag. Het voorschrift om op 16 Nisan te beginnen met de telling wordt in de Tora echter niet gegeven. Het tellen begint in de Tora op ‘de dag na de sjabbat’ (Lev. 23:11, 15). Het klopt wel dat 15 Nisan een sjabbat is, omdat het een Jom tov is (één van de 7 feestdagen die verspreid zijn over het hele  jaar en als rustdag gelden).

Je kunt echter ook redeneren dat het om de wekelijkse sjabbat gaat in Leviticus 23. Daarvoor zijn goede redenen: overal waar de ‘sjabbat’ genoemd wordt in de Tora gaat het om de wekelijkse sjabbat of de sjabbat in het algemeen. Nergens wordt dus gesproken over een Jom tov met de naam ‘sjabbat’. Trouwens, waarom zouden we tellen om de juiste dag te berekenen die in het eerste geval elk jaar hetzelfde is? Echter, ook voor de Orthodoxe telling zijn goede argumenten. Daarom denk ik dat beide tellingen bijbels zijn en dus toegestaan zolang de Tempel niet is hersteld.

De diepste reden van deze verschillende telling ligt echter niet in argumenten uit de schrift.

Polemiek met christendom

Als we ‘na de wekelijkse sjabbat’ beginnen met tellen, komen de eerste dag en de vijftigste dag bijna altijd gelijk uit met de christelijke feestdagen ‘eerste Paasdag’ en ‘eerste Pinksterdag’. Soms verschilt het een maand omdat christenen geen rekening houden met de oogst. Maar meestal vallen deze dagen dus gelijk. Het allereerste beetje oogst (de eerste dag) wordt dus gelijk gevierd met de eerste oogst uit de dood! En de dag om de eerste broden die van de nieuwe oogst afkomstig waren te presenteren (de vijftigste dag) wordt dus gelijk gevierd met de eerste grote presentatie van 3000 nieuwe gelovigen in Handelingen 2.

De eerste en de vijftigste dag zijn dus bijna altijd ‘per ongeluk’ bijbels in het christendom. Terwijl de Joden de diepere betekenis overdenken van de Tora op deze dagen, werden zij steevast geconfronteerd met de christelijke vieringen op deze dagen. Een kerk die de Tora en haar betekenis negeerde omdat zij het vervangen had door een compleet andere invulling.

Ik kan me goed voorstellen dat dit geen pretje is. Stel dat je buurman denkt: “Ha, jij bent op een geschikte dag jarig. Ik neem die dag van je over, maar jij bent niet uitgenodigd en mag geen cadeautjes.” Jaar in jaar uit gaat dat zo door, en uiteindelijk viert je buurman het feest met iedereen uit het dorp, en wie bij jou komt, wordt nageroepen. In dat geval zou ik ook heel snel mijn verjaardag aanpassen. Want je wilt niet geconfronteerd worden met zo’n rare diefstal op je verjaardag.

Wekenfeest 2017 in Vlist

Gelukkig kan het nu ook anders. Messiaanse christenen willen weer feest vieren mét het Joodse volk. Niet alleen omdat ze de betekenis ervan zien in de Apostolische Geschriften, maar juist ook omdat de betekenis van de Tora voor hen is gaan leven. Natuurlijk willen zij dit met respect doen. Hun verlangen gaat uit naar het feestvieren met de God van de Uitleiding. Feestvieren in heel de wereld, zoals Israël feest met God vierde in de wildernis.

Het vieren van het Messiaanse Wekenfeest kan onder andere in Vlist. Er zal een open huis zijn (volgens de tweede telling) op 4 juni tussen 10.00 uur en 17.00. Samen zullen we een feestelijke lunch gebruiken. Het is een pot luck, dat wil zeggen dat iedereen een gerechtje klaarmaakt om mee te nemen. Deze gerechtjes worden genuttigd als een lopend buffet. Heb je ook het verlangen om eens Pinksteren te vieren op een bijbelse manier met de héle bijbelse betekenis? Van harte welkom! Mail ons met hoeveel personen je komen wilt, via sjemajah@gmail.com. We horen ook graag wat je te eten meeneemt, zodat we dat een beetje met elkaar kunnen afstemmen (geen varkensvlees).

Ter voorbereiding lezen we de lezingen voor Sjavoe’ot volgens de DTC (tweede leesjaar). Dat zijn:

  • Exodus 24 (verbondsmaaltijd)
  • 1 Samuël 23:14-28 (verbond van David en Jonathan)
  • Ruth (opgenomen in het verbond door lossing)
  • Psalm 60 (over de banier van waarheid)
  • Mattheüs 5:21-48 (de bergrede)
  • Handelingen 2:1-21 (Presentatie van 3000 gelovigen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *