Loofhuttenfeest en Gods Koninkrijk in ons herfstnieuws

Familie Bloed
Kees en Anneke, met Salomé en Gideon

Sjalom vrienden,

Het is weer tijd voor wind en regen, kleurrijke bomen en paddestoelen. We slapen weer een beetje dieper als het ’s nachts donker en koud is. Ook kijken we vol verwachting uit naar de tijd dat het altijd zomer is: het Messiaanse Koninkrijk. Dat is de tijd dat Gods Koninkrijk door Jezus op aarde zal worden gevestigd. Dat geloven we niet alleen in theorie. We verwachten het ook heel praktisch door het loofhuttenfeest te vieren in de herfstvakantie!

In Vlist organiseren we een kleinschalig loofhuttenfeest voor christenen van 17 tot 24 oktober. We gaan een grote loofhut bouwen, met name voor jonge gezinnen en anderen die om wat voor reden dan ook (bijv. financieel, tijdgebrek) niet in de gelegenheid zijn een conferentie te bezoeken. Het programma is kindvriendelijk. Tot 2 oktober hebben we de gelegenheid gegeven aan jonge gezinnen om als eerste in te schrijven, maar er is nog ruimte genoeg over. Iedereen die komen wil, is dus van harte welkom en kan zich van af nu ook opgeven! Maar, vol is vol natuurlijk. (Overnachting is beperkt mogelijk: voor wie ver weg woont, of van openbaar vervoer afhankelijk is.)

Tijdens het loofhuttenfeest zien we dus uit naar het Koninkrijk van God. Maar wat is dat eigenlijk? Van oorsprong werd vooral het ‘a-millenialisme’ geloofd, het idee dat Gods Koninkrijk in de kerk is aangevangen, en dat er verder niets (vandaar ‘a-‘) meer te verwachten valt op aarde. Maar nu we het Joodse volk weer hebben leren liefhebben, wordt het hoog tijd om onze visie op Gods Koninkrijk te herzien.

Om een aanzet te geven op een nieuwe visie op Gods Koninkrijk scheef Kees voor Christenen voor Israël een tweedelig artikel over het Koninkrijk dat Jezus en de apostelen verwachtten. Het eerste deel is inmiddels gepubliceerd (Israël en de kerk, september 2016), het tweede deel staat in het volgende nummer van dit blad. Abonnementen op Israël en de kerk zijn gratis! Aanvragen van een abonnement kan op: www.christenenvoorisraël.nl.

Met hartelijke groet,

Kees en Anneke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *