Joodse feesten mogen door christenen gevierd worden

antisemitisch gebraak“Christenen kunnen niet terug naar de Joodse feesten. Het hoeft niet, en het is ook niet juist.” Zo spraken Bart Wallet en W. Silfhout de vrijdag na hemelvaart (26 mei 2017) op de Israëlthemadag van de Gererformeerde Gemeente in Woerden.

Wallet en Silfhout vinden het respectloos naar het Joodse volk om Joodse feesten en andere Joodse gebruiken over te nemen. Christenen mogen wel de feesten als spiegel gebruiken, maar niet echt gaan vieren. Het verschil daartussen is me niet helemaal duidelijk. Juist doordat ik me spiegelde aan de Joodse feesten, ben ik de feesten ook gaan vieren. En dat spiegelen betekent óók bij Wallet dat je elementen ervan kunt overnemen, zoals het vasten. Maar staat hij open voor het letterlijke vasten? Of gaat het hem alleen om de ‘geestelijke les’ die we eruit kunnen trekken?

 

Geen scheiding in de Bijbel

Er wordt niet echt een scheiding aangeven tussen wat wel en niet overgenomen mag worden van de Joden. Erg praktisch zijn deze discussies nooit. Verwijzingen naar ‘verschillende bedelingen’ en ‘het apostelconvent van Handelingen 15’ kom je altijd weer tegen. Maar ik begrijp dat nooit. Want waar ligt de scheiding dan? Tussen Oude en Nieuwe Testament, of tussen praktijk en geloof? Wat een vreemde godsdienst is het christendom dan. Zij ziet zich toch gebaseerd op de Bijbel in haar geheel, en niet alleen het Nieuwe Testament? Ook geloof en praktijk horen volgens de hele Bijbel met elkaar overeen te stemmen.

 

Apostelconvent

Het Apostelconvent brengt géén scheiding aan. God gaf aan gelovigen uit de heidenen Zijn Geest ‘net als aan ons’. Hij reinigde hun harten ‘net als de Joodse harten’. Het juk van de toenmalige halacha is voor hen te zwaar, net als voor al de Joden (vs. 8-10). Om toch God te kunnen dienen moesten de nieuwe gelovigen uit de heidenen Joodse gebruiken aannemen uit Leviticus 17 en 18 (de vier geboden uit vers 20). De vier geboden zijn een povere maar praktische handreiking vanuit Levicitus. En wel vanuit de hoofdstukken die direct volgen op het hart van de Tora over de verzoening in Leviticus 16.

Dat is niet voor niets, want Joden beginnen hun Toralessen in het midden van de Tora. De implicatie hiervan is dus vrij duidelijk. Begin bij het begin, en leer wat de Tora verder te bieden heeft. Daarom staat er in vers 21 ook dat Mozes in elke stad gelezen wordt. Let erop dat dit lezen van de Tora als argument gebruikt wordt door de apostelen! Het zou achterlijk zijn om dit als argument te gebruiken, terwijl je de Tora als een ‘onderscheiden bedeling voor het Joodse volk’ ziet. Geen scheiding dus van Joden en gelovigen uit de heidenen bij de apostelen.

 

Als de Tenach tot leven komt

God reikt uit naar Israël en de volken in heel de Bijbel. Ja er is een onderscheid tussen volken die zich houden aan het verbond met Noach (dat met alle volken gesloten is) en zij die zich ook houden aan het verbond van de Sinaï. Het Sinaï-verbond is vrijwillig aangegaan door Israël, en kan ook vrijwillig worden aangegaan door ons. Wie dit willen opleggen aan andere christenen draven een beetje door. Maar op zich snap ik het wel van christenen die ineens nieuwe dingen uit de Tora ontdekken. Zij willen het liefst dat alle christenen daarin meegaan. Tweeduizend jaar vervangingsleer staat ineens te wankelen wanneer de Tenach (het Oude Testament) voor je tot leven komt.

De Tenach blijkt helemaal niet het boek van wetten en oordelen zoals we uit de kinderbijbel en de theologie hebben geleerd. Wie het vanuit het Hebreeuws begrijpt, leest een boek van identiteit en Thuis zijn bij God! Het  blijkt het boek te zijn dat antwoorden geeft voor het gemeenschappelijke bestaan van een volk in dienst aan God. Dat gun je anderen toch ook? Het is dan toch ook een beetje vreemd dat het versplinterde christendom allerlei voorschriften uit de Tora in de wind slaat?

 

Christenen mogen de bijbelse feesten vieren

De Tenach brengt een geheel nieuw terrein voor christenen in beeld.  Israël werd uitgeleid ‘om feest te vieren in de woestijn’ (Ex. 5:1). Zo zijn wij christenen óók uit de wereld geroepen om feest te vieren met God (1 Kor. 10:6). Alles wat daarbij hoort, van muziek en dans tot vreugdevuren, wijn, en vette spijzen, mag daarbij in praktijk worden gebracht. Waarom zou God wel gemeenschap met de Joden willen en niet met ons?

Bijbelse feesten zijn volgens mij wel te onderscheiden van Joodse feesten. Messiaanse gelovigen (zij die de bijbelse feesten en gebruiken tot nieuw leven wekken) zijn in ontwikkeling. Zij vieren de feesten elk jaar weer anders omdat zij groeien in een nieuwe bijbelse cultuur die bij hen past. Een cultuur die als het goed is niet Joods wordt, al worden wij door het Joodse volk geïnspireerd.  Daarom spreken we liever van bijbelse feesten.

 


Lees ook:

Bart Wallet: ‘Joodse feesten voor Nederlandse christenen?‘ Door Rik Bokelman gekopiëerd uit De Oogst.

W. Silfhout: De Joodse wereld, hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken?’

Bart Wallet: Een gevaar voor ons land, protestants antisemitisme als zwarte bladzijde’

Verwacht:

Kees Bloed: Messiaanse beweging onder christenen.

9 reacties

 1. Avigdor
  ·

  Mijn favoriet en wijze woorden

  Titus hoofdstuk 3 vers 9 .

  Beantwoorden
 2. Pyoter Riba
  ·

  Veel wat aangehaald wordt getuigt van kennis maar wat waarheid? De Heilige schrift wijst ons op het volgende: onderzoekt alle dingen en behoudt het goede! AMEN!

  Beantwoorden
  1. Lambert
   ·

   Maar wat is nu jouw mening Kees?
   Welke richting ‘moeten’ we wel op?

   Beantwoorden
   1. Kees Bloed
    ·

    Ik denk dat we christelijke gebruiken die specifiek in het leven zijn geroepen om bijbelse (Joodse) gebruiken te VERVANGEN, moeten herroepen als kerk. Doop IN PLAATS VAN besnijdenis, kerk IN PLAATS VAN Tempel, zondag IN PLAATS VAN sjabbat, en ga zo maar door. Dat hoeft niet gelijk te betekenen dat alle christenen moeten besnijden, sjabbat vieren en naar de synagoge… Het betekend een stap terug zetten die onze voorouders uit antisemitisme voorwaarts gingen.
    Een volgende stap zou kunnen zijn om met Joden en christenen die het Oude Testament als openbaring van God voor hun leven beschouwen in gesprek te gaan, en samen te zoeken naar nieuwe wegen, of oude paden ook. De apostolische constituties uit de vierde eeuw bijvoorbeeld kunnen ons een eind op weg helpen naar een volgen van Christus zónder vervangingsleer

    Beantwoorden
    1. Lambert
     ·

     Je bent Tegen de vervangingsleer.
     Begrijp goed dat bijna niemand zal erkennen dat de feesten genegeerd worden door ze niet te MOGEN vieren.

     Ik eer de Heer door iets wel te doen of juist niet. De joden een jood de Grieken een Griek. Ik ben net zo vrij als jou.

     Beantwoorden
     1. Kees Bloed
      ·

      De volmacht om Bijbelse zaken te vervangen is niet aan het christendom gegeven. Wie een bijbels geloof wil uitdragen zoals Jezus, zal hierin daarom een andere weg gaan denk ik.

      Het eren van de Heer is een belangrijke maatstaf inderdaad. En Hij is het die ons uit de slavernij wil leiden tot Zijn heerlijk licht dat ons in vrijheid stelt als Zijn schepping.


 3. ·

  In deze kille tijden is de sociale cohesie weggevallen. Dan worden er weer allerlei feesten en gebruiken “van stal” gehaald om terug te keren naar het saambindend gevoel in kerk en dorpen/steden. Bedenk echter wel: ook al woon je 68 jaar in Israël, Joods wordt je nooit. Je kunt er wel mee flirten, maar zolang ze nog Jezus blijven ontkennen, bestaat er gewoonweg geen dialoog. Een Rabbijn zal nooit iets toegeven! Een ieder moet maar doen wat hem of haar goeddunkt, met respect en fatsoen.
  Vreugde en oogst feesten zijn sowiezo goed als Dankbetuiging en de onderlinge samenhang onder de mensen.

  Beantwoorden
 4. Ruud
  ·

  Maar Jan Kees, dat doen de gevestigde kerken ook hoor. Die willen net zo goed niets toegeven. In werkelijkheid hebben zowel joden als christenen hun eigenaardigheden. Allebei willen zij niets toegeven en/of onderzoeken hoe de werkelijkheid is.
  Joden worden we nooit en dat hoeft ook niet. Maar als je nagaat waar onze christelijke feesten van afkomstig zijn, wil je ze voor je verdriet niet meer vieren. Dat doen wij dan ook niet meer.
  En dan vind ik het een grove belediging van die twee heren als ze o.a. mij respectloos noemen naar de joden toe.
  Zeggen die heren dat ook als misschien in de toekomst de islamitische feesten opgedrongen worden aan ons?
  Dan staan ze misschien wel te juichen, want wij moeten verdraagzaam zijn.
  Wij vinden het respectvol (niet alleen naar de joden toe maar als uiting van mijn geloof) om de joodse feesten te vieren, en ook om de christelijke feesten helemaal om te gooien. Want de kerst is sowieso een lachertje, iets van de RK kerk. Die andere feesten trouwens ook. Verjaardagen heb ik afgeschaft, oud en nieuw (voor 12 uur ben ik allang in slaap gevallen). Dus dat is voor ons toch al geen optie meer.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *