6 reacties

 1. André van der Beek
  ·

  Ik vind uw uitleg van de laatste jaarweek willekeurig (en m.i. onjuist); yom is in de eerste plaats dag, maar als u dat hebreeuwse woord als jaar wil duiden, ben ik wel benieuwd naar de lengte van de voorafgaande 69 jaarweken (letterlijk zevens, maar dat weet u ongetwijfeld zelf ook wel); wellicht kunt u uw standpunt toelichten door wat teksten te noemen waar yom als jaar moet worden opgevat. De uitdrukking “de dag des Heeren” is een voorbeeld van een overdrachtelijke betekenis van yom, want deze uitdrukking duidt op een (oordeels)periode die inderdaad langer duurt dan 24 uur.

  Beantwoorden

 2. ·

  Iemand eren die God misbruikt is mij te vergezocht.
  En het dagelijks Offer is Jezus die bij de pope is vervangen door Maria.
  En heel de wereld zal er achterheen lopen. En zie de zondedag is geboren.
  We hebben het beest, en het beeld van het beest. Dat laatste is Rome.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  De rest klopt aardig. En ooit zullen wij het echt weten.

  Beantwoorden
 3. gerard
  ·

  Marten Dek, je reactie is een beetje staccato. Net alsof je alleen iets wil spuien. Kees Bloed heeft er zo te zien veel werk in gestopt en natuurlijk mogen we toetsen en verder onderzoeken. Ik ken Kees verder niet, maar jouw reactie is een beetje apart.

  Beantwoorden
 4. Bas
  ·

  Shabbat sjalom,

  Bedankt voor deze studie, hier kan ik weer mee verder. De afgelopen tijd ben ik ook bezig geweest met het boekje Daniel.

  Hij zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan.
  Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. (Dan 10:11-12).

  Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. (Dan 12:10)

  Deze 2 teksten uit het boekje Daniel vind ik heel bijzonder. Daniel was een zeer gewenst man, het zou maar van je gezegd worden. Ik geloof dat zoals Daniel zich er met heel zijn hart op toelegde inzicht te krijgen wat er in later tijd zal gebeuren ook wij in deze tijd met dezelfde toewijding het verlangen mogen hebben om meer inzicht te krijgen in wat staat te gebeuren. De verstandigen zullen het begrijpen. Dus niet als een dwaze maar een wijze maagd.

  Ik heb alleen een vraag over die 1335 jaren. Wat is er zo welzalig aan het verwachten en bereiken van die dagen? Even ingevuld naar uw uitleg: Welzalig is hij die blijft verwachten en de gevangenschap van de ‘kleine hoorn’ bereikt. (Dan 12:12).

  Tenslotte. Vers 27 van Daniel 9, het is mij nooit opgevallen maar als Yeshoea sprak over die gruwel van verwoesting en Daniel ook spreekt over dat deze verwoester er zelfs tot aan de voleinding zal zijn dan kan het niet anders zijn dan dat het hier om zowel verleden als heden gaat.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *