De zeventigste week van Daniëls tijdlijn

Over Daniëls tijdlijn worden elke tien jaar weer nieuwe schema’s opgesteld. De 70ste week wordt meestal als een monsterverbond met de antichrist uitgelegd. Maar week 70 is allang door Jezus vervuld! Op 15 april, 20 mei en 3 juni spreekt Kees Bloed hierover in Alblasserdam.

Daniëls tijdlijnWe vinden Daniëls tijdlijn in Daniël 9:24-27. Op dit plaatje zie je bijvoorbeeld een uitleg waarin ‘de tijd van de heidenen’ wordt gezien als een 2000 jarig gat in Daniëls tijdlijn. Deze uitleg wordt al eeuwenlang geloofd en verdedigd door dispensationalisten, aanhangers van de leer van wetteloze genade. Deze en andere theorieën hebben nogal wat misleiding teweeg gebracht.

De Hebreeuwse denkwereld van Daniëls tijdlijn

Alleen door de tekst vanuit het Hebreeuws te bestuderen, kunnen we erachter komen wat er werkelijk is bedoeld door de profeet bij het opschrijven van zijn visioen. Er blijkt bijvoorbeeld een chiasme in de tekst te zitten, een structuur in de Hebreeuwse tekst, waarbij een kern wordt aangewezen en verschillende thema’s met elkaar worden verbonden. Wie deze kern en de verbindingen mist, kan nóóit begrijpen waar Daniël het over heeft.

Door het chiasme te herstellen, kunnen we makkelijk zien dat een antichristelijk monsterverbond hier niets mee te maken heeft. Het gaat in vers 27 om een verbond dat volgens het Hebreeuws zal ‘zegevieren’ גָּבַר, (gabar, H1396). In het chiasme wordt dit verbonden met ‘het brengen van eeuwige gerechtigheid’ in vers 24. Hoe konden we dat ooit toeschrijven aan de antichrist? De enige die een dergelijk verbond vestigde was Jezus!

Drie raadsels in week 70

Maar eenvoudig is deze materie niet. Vooral doordat we het Hebreeuwse en de Tora zo weinig laten meespreken. Als we dat wel doen, komen we voor drie raadsels te staan. 1. Het raadsel van de verzoening, want hoe kan het uitroeien van de Messias verzoening brengen? 2. Het staken van de spijsoffers en de slachtoffers. Waarom worden de zond- en schuld-offers niet gestaakt? Wat hebben de spijsoffers en de vredeoffers (slachtoffers betreffen altijd sjelamiem, vrede-offers) ermee te maken? 3. De gruwel der verwoesting, is dat ook al vervuld, en hoe zit dat dan?

Deze drie vragen zal Kees behandelen in een drietal spreekbeurten in de Messiaanse gemeente Immanuël op zaterdag 15 april, 20 mei en 3 juni in Alblasserdam in de Havenkerk (Ieplaan 9). De koffie en thee staat voor u klaar vanaf 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. Toegang gratis, voor de onkosten wordt een collecte gehouden.

 

1. Het Messiaanse verbond, 15 april

De verzoening door Jezus’ lijden en sterven, kan plaatsvinden doordat dit de vervulling is van Grote Verzoendag. Maar op die dag werden in de Tora twéé zondebokken aangewezen. Azazel werd buiten de legerplaats geofferd, zonder dat Israël er iets voor hoefde te doen. Precies zo werd Jezus geofferd. Maar wie is dan die andere ‘bok voor JHWH’ die op het altaar wordt geofferd? En waarvoor diende Grote verzoendag eigenlijk, als het ritueel geen verzoening kon brengen? Wat geeft de Tora dan wel als middel voor verzoening? Er blijken antwoorden te zijn op deze vragen. Verrassende antwoorden, want het eerste middel voor verzoening dat de Tora geeft, zal in ere worden hersteld in het Messiaanse Koninkrijk!

 

2. Spijsoffers en vredeoffers gestaakt, 20 mei

Meestal denken christenen dat Jezus offer ‘alle offers heeft afgeschaft’. Maar Daniël heeft het niet over afschaffen, maar over staken, שָׁבַת (sjavat, H7673). Waarom? En waarom deze offers die juist getuigen van de grote en uitbundige zegen van God voor Zijn volk? Het zal toch niet zo zijn dat door Jezus’ lijden en sterven alle zegen is weggenomen?

Toch worden déze offers gestaakt in de 70ste week van Daniëls tijdlijn. Zelfs de Talmoed getuigd ervan dat sinds het jaar 30 (±) alle vreugde is weggenomen, geen gemeenschap en aanvaarding meer, maar een tijd van intense rouw breekt aan. Een tijd die al in Leviticus is voorzien.

 

3. De verwoester op zijn vleugel, 3 juni
Embleem van het Romeinse leger

Het woord voor vleugel, כָּנָף (kanaf, H3671) wordt in het Hebreeuws  ook gebruikt voor legers (Jes. 8:8). Ook Romeinse legers werden afgebeeld als de vleugels van een roofvogel. Door de combinatie met verwoesting kan het niet anders of het gaat hier over een leger. Op dat leger zal een verwoester komen die wordt ‘uitgegoten’ over alles dat tot verwoesting is bestemd. Eigenlijk zoals eerder in Daniël wordt gezegd: er zal een kleine hoorn oprijzen uit het vreselijke dier dat het Romeinse rijk voorstelt (7:23-27). Wat zal deze kleine hoorn ‘verwoesten’? En waarom is datgene dat verwoest wordt, daartoe bestemd?  Deze vragen hebben velen al lang bezig gehouden. Maar  hebt u het ook al eens vanuit het Hebreeuws bekeken? Dit raadsel kan niet anders opgelost worden, dan in samenhang met de vorige twee raadsels. Als we die al verkeerd beantwoorden, hoe kunnen we dan verwachten om enige onderscheiding te hebben in dit raadsel?

De bijzondere onderwijzingen uit de Tora die schuilgaan achter de 70ste week van Daniëls tijdlijn, zijn cruciaal. Zonder een goed begrip hiervan, kunnen we niet begrijpen waarom Jezus sterven moest, of waarom er zoveel van zijn volgelingen sterven moesten door de meest afschuwelijke vervolgingen. Als we het complete beeld willen zien over deze dingen, zullen we heel de Bijbel recht moeten doen. Zo kunnen we doordringen tot de diepste wortels van ons geloof als volgelingen van de Joodse Messias.  Welkom in Alblasserdam!

 

7 reacties


 1. ·

  Zonder de 70 jaarweken kunnen wij niet weten waarom Jezus sterven moest?
  Jezus moest sterven om de dood te overwinnen voor ons.
  Jezus bracht ook de Boodschap dat wij, willen wij bij Hem komen wonen, Gods Geboden moeten doen uit geloof naar Jezus.
  Je mag als je het op papier hebt staan het wel naar mij toesturen want ik ben wel nieuwsgierig.
  ====
  En een iedere die in Jezus gelooft en Gods Geboden doet die is gered.
  Wil doen uit liefde, en bij falen vergeving vragen en genade ontvangen als men anderen ook vergeeft.
  ====
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Beantwoorden
  1. Kees Bloed
   ·

   Jezus overwon de dood, amen! Maar er is natuurlijk veel meer te zeggen. Hoe kan deze overwinning verzoening brengen? Wat zegt de Tora daarover? En is het Evangelie daarmee in overeenstemming?
   Ik denk niet dat Jezus of de apostelen gezegd hebben dat we al Gods geboden MOETEN doen. Nee, Jezus en de apostelen nodigen ons daarvoor uit. Dat is iets heel anders. “Neemt Mijn juk op u” zei Jezus, en ervaar hoe dat een lichte last is, en leer van Hem. Maar niemand is daartoe verplicht, dan zouden we maar marionetten worden, slaven die geen andere keus hebben dan hun opdrachten slaafs te vervullen. Nee, zo is het niet in Gods Koninkrijk!

   Beantwoorden
 2. Chris B.
  ·

  Hoi Kees,
  Wat mooi dat jij telkens die vrijheid die we hebben benadrukt!
  Chris

  Beantwoorden
 3. Steven Vermeij
  ·

  Sjalom Kees,

  Ik ben met mijn gezin een vaste bezoeker in een adventgemeente (ZDA). Binnen de adventkerk is hun interpretatie van het boek Daniel een aardig stokpaardje, echter krijg ik toch vraagtekens als weken gelezen moeten worden als jaren. Ik ben dan ook erg benieuwd naar je lezingen , echter is het voor ons niet haalbaar om naar Alblasserdam te komen. Zullen er nog audiobestanden van je lezingen beschikbaar komen?

  met vriendelijke groet,

  Steven

  Beantwoorden

 4. ·

  Je noemt het woord gavar גָּבַר = zegevieren. Maar ook de antichrist zal (tijdelijk) zegevieren. Je neemt een deel (wortel) van het Hebreeuwse woord dat er staat. Maar neem nu het hele woord: “higbir” zoals het staat in Daniël 9:27. In Psalm 12:5 wordt dit ook geschreven als een tong waarmee men de overhand heeft, als grootspraak.

  Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, (הִגְבִּיר – higbir = intensiveren –– meer spectaculair maken – doen toenemen) één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

  Dit duidt op de antichrist. De Hebreeuws sprekende Jood Amir Tsarfati – hoewel ik het niet eens ben met zijn opnameleer – legt het Hebreeuwse woord ook heel duidelijk uit in de video “Vredesakkoord Trump en de komende antichrist” https://youtu.be/WakOQ6C_cCs zo ongeveer van 11.50 min.

  Beantwoorden
  1. Kees Bloed
   ·

   Elders staan de preken ook op de site. Wellicht is het een idee om deze ook eens te luisteren?
   Het woord gabar staat inderdaad in de hiphil. Dit kan echter ook wel degelijk zegevieren betekenen. Het is een keuze van de vertaler, en dus komt het op interpretatie aan.
   (Ook in Ps. 12:5 is de vertaling ‘met onze tong zullen wij zegevieren’ prima mogelijk. En ja, daar heeft het een negatieve lading… Elk woord in het Hebreeuws kan ten goede en ten kwade worden aangewend… )

   … inderdaad, ook ik interpreteer, maar wel op basis van de tekst zelf!

   Het punt is hier vooral dat het chiasme leidend zou moeten zijn bij de interpretatie! Wie het chiasme negeert, negeert de vorm waarin Daniël zijn tekst heeft opgesteld. Elke theorie die beweerd dat de 70ste week nog onvervuld is, interpreteert met een buitenbijbels kader… of wil de vervulling ervan gewoon niet zien…

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *