Vluchtelingen uit het Midden Oosten, laat maar komen!

vluchtelingen lopen Europa onder de voetVorig jaar schreef ik op facebook over de vluchtelingen die Europa onder de voet lopen. Dat deed ik naar aanleiding van de eerste keer dat Merkel zei: ‘Wir schaffen das’. Nu sommige vluchtelingen steeds meer radicaliseren, wil ik mijn mening nog eens onder de aandacht brengen. 

Het Midden Oosten en Noord-Afrika hebben de zwakke plek gevonden om aanspraak te maken op de verzorgingsstaten in Europa. Het meeleven met verdronken kinderen zorgde ervoor dat de grenzen opengingen.
Door hieraan toe te geven is de morele val van Europa begonnen. Voor mijn gevoel zal dit uitmonden in chaos.

Autoriteiten die de macht in handen hebben, verspelen het.  Macht mag niet bestaan in onze ideaal-loze samenleving. Macht lijkt momenteel beschikbaar te zijn op de vrije markt. Wie biedt het meest? Rusland? Turkije? Een andere grootmacht in het Oosten?

Er is ook een andere kant. Het verhaal van de vluchtelingen zelf. Volgens de Bijbel dienen wij ons actief voor hen in te zetten (Mtt. 25). Het gaat mij dus niet om een anti-houding naar de vluchtelingen zelf! Of het nu gaat om veiligheid, verdrijving of economische teruggang, de vluchtelingen hebben allemaal de ene of de andere ‘armoede’. Dat is ook de titel van een seder uit de Driejarige Tora Cyclus: ‘Evjon’ in het Hebreeuws, Deut. 15:7-23.
Eén van de profeten-lezingen daarbij is 1 Samuël 1:21-2:26, over de geboorte en de opkomst van de profeet Samuël die de eerste twee koningen van Israël zalven zou. De ‘arme’ in dát verhaal is Hanna. Wat we uit deze parasja leren, wil ik toepassen op de situatie van vandaag.

 

Hanna en de vluchtelingen

Samuël werd geboren uit een vrouw die erkende dat ze ‘armoede’ had, net als de vluchtelingen van nu. Hanna had geen kinderen, en weigerde zich door wat dan ook te laten troosten. Maar ze was de vrouw van een welvarende Israëliet! Omdat ze rijk en geliefd was, kon ze eigenlijk alles krijgen wat haar hartje maar begeerde… alleen geen kinderen.
Waar anderen zich zouden schikken in dat lot, deed Hanna dat niet. Zij koos ervoor om ‘arm’ te zijn en haar status kon haar gestolen worden. Ze lag daarom in rijke kleding in de Voorhof. Daar bad ze, in zichzelf gekeerd door haar armoede. Niet zo gek dat Eli dacht dat ze dronken was!

Hanna staat in de Toralezing symbool voor alle armen in de wereld. Juist zij, die er niet arm uitzag! Zo zien veel vluchtelingen er ook niet arm uit, zij hebben op het eerste zicht alles wat ze nodig hebben. De armoede waar ze aan lijden gaat over dingen van alle tijden: Vervolging, oorlog, zwakke economieën. “Ze zouden in hun eigen land moeten werken aan opbouw!” zeggen wij dan. “Waarom moet Europa voor deze problemen opdraaien? We hebben onszelf toch ook omhoog geworsteld?”

Ja, maar wacht even. Hanna had een punt, zij was kinderloos. Zo is het ook met de vluchtelingen! Ook zij zijn ‘kinderloos’. Daarmee bedoel ik dat zij geen veilige toekomst kúnnen opbouwen op de plaatsen waar ze vandaan komen. Hun falen in het opbouwen van een toekomst, is in vergelijking met westerse landen onuitputtelijk en gegarandeerd. Zij kunnen met geen mogelijkheid een ‘kind’ ter wereld brengen dat een goede toekomst geeft, omdat de westerse economie bij hen niet werkt. Daarom moeten zij vluchten!

Het beetje vluchtelingen dat we nu zien, is maar het topje van de ijsberg. En ze hebben allemaal een punt, net als Hanna. Je zult ze alleen open en eerlijk in de ogen moeten kijken, en de problemen serieus nemen waar ze uit komen. Hun bede is dezelfde als die van Hanna… Zij willen een kind, dat wil zeggen een veilige toekomst voor hun kinderen.

 

Eli en Europa, allebei verblind

De hogepriester had in Israël de functie om God te vertegenwoordigen. Hij moest de edelstenen op zijn hart dragen waarmee God Zijn wil kenbaar kon maken in zaken van nationaal belang. Maar dat kon alleen als de priesters er zelf niet uitkwamen met hun onderscheidingsvermogen. Hun eerste roeping was namelijk om te onderscheiden (Lev. 10:10).

Eli’s onderscheiding faalde grandioos. Zo is dat ook bij ons Europeanen. We onderscheiden van geen kanten wat er gaande is, en we zien niet hoe we de wereld verder kunnen helpen. Eeuwenlang hebben we ons als de god van de aarde gedragen door de religieuze en economische macht op te eisen. Hoewel ‘slavernij’ en ‘uitputting door kolonisatie’ werden afgeschaft, staan we nog steeds hulpeloos, omdat onze economische overheersing maar blijft bestaan. Europa wil niet van de voorspoed af, en weigert om de boel echt te hervormen. Daardoor staan we halfblind toe te kijken. En zo zien we de ‘armen’ van deze wereld als dronken gelukzoekers, net als Eli. Mensen die ons evenwicht komen verstoren en als grof vuil buiten gezet moeten worden.

De vluchtelingen hebben gelijk

Mijn punt is, de vluchtelingen hebben vanuit historisch oogpunt gelijk! Laat hen Europa maar innemen en de veiligheid ondermijnen. Ze vertegenwoordigen namelijk een veel groter probleem waar wij een keer onze ogen voor open moeten doen: de decadente westerse wereld die zijn einde nadert. En wij maar zwelgen in positivisme, sport, uitgaan, een nieuwe baan, een nieuwe auto, een perfect gezin, ofwel een uitkering of een ziekte die zoveel geld kost dat er létterlijk honderden mensen een nieuw bestaan van zouden kunnen krijgen.

We zitten vast in een levensstandaard die de wereld onwaardig is. Zoals Eli vastzat in een falende priesterorde. Hij had in moeten grijpen bij de fraude van zijn zonen, omdat het volksbelang op het spel stond. Hij was geroepen om dat te onderscheiden, maar hij zag het niet. Zo zou Europa moeten zien dat hun voortbestaan op het spel staat, ze moeten optreden in de wereld omdat alle volken op het spel staan, … Maar we doen het niet, omdat we zo blind zijn, dat we geen antwoorden hebben. Of ten minste, geen politieke antwoorden, omdat de autoriteiten geen macht hebben, omdat de media verziekt is, omdat de liefde voor ons vaderland niet meer bestaat. Zo was ook Eli machteloos.

Laat ze maar komen die vluchtelingen

Israëls richter en hogepriester Eli was machteloos, net zoals wij machteloos zijn. De vluchtelingen moeten blijven komen. Hun bootreis is geen geluk zoeken, maar een bede, een ultiem verlangen naar zegeningen die hen als mens toekomen, ook al hebben ze het uiterlijk gezien voor elkaar. Laat hen Europa maar overstromen. Laat het voorhof maar vervuld worden met al deze onheilige gelukzoekers! Ze komen biddend en leggen hun leven letterlijk in handen van God. Zou God hén dan niet horen? Zou Hij hun dan geen verlossing geven? En Europa een eindoordeel zoals Eli’s dynastie? Het einde van zijn macht als richter?

Het einde van de priesterorde van Eli, betekende chaos in Israël. Het land ging letterlijk naar de Filistijnen. Zo gaat Europa nu ook naar de Filistijnen, dat zien we om ons heen in Duitsland en Frankrijk. Vanuit die wanorde en overheersing door de Filistijnen, kwam er voor Israël verlossing.

Verlossing uit chaos

Als de chaos toeneemt, komen wij misschien net als Hanna ook op onze knieën terecht. Misschien dat we ons ook arm gaan voelen. Zal God dan weer een ‘kind’ ter wereld brengen, zoals voor Hanna? Een profetische aanwezigheid zoals Samuël, die de zalfolie draagt om Gods koning op de troon te zetten, de Messias?

Ook vandaag zal God Zijn Gezalfde (de Messias) niet achterhouden. In onze tijd laat Hij een profetische stem opstaan, een messiaanse stem die het Messiaanse vrederijk van Jezus aankondigt, het zaad van David!

Daarom mogen we onze hoofden opheffen, en de vluchtelingen liefhebben, met alles wat in ons is. Samen met hen kunnen we schouder aan schouder bidden om de doorbraak van Gods Koninkrijk, het vrederijk waar we al zo lang op wachten. Jesjoea zal komen, de Leeuw van Juda, om een einde te maken aan chaos en machteloosheid. Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van JHWH, de God van Israël!

3 reacties

 1. Peter
  ·

  Deze landen kunnen wel een welvaart hebben zoals SA of Quatar. Ze hebben olie. Door inmenging van maar 1 land welke denkt dat anders 1 ander land teveel invloed krijgt zitten we nu met problemen. Het volk kiest nu de makkelijke weg zoals je stelt in alinea 1. Verzorgingsstaat EU heet ze zeer welkom. En dat is beter dan de opvang in de regio. Als wij al het lokale geld wat hier gespendeerd wordt aan opvang zouden geven (in de vorm van wooncontainers en voorzieningen) zou opvang in de regio zo veel beter zijn.
  Ik bekijk het niet vanuit bijbels perspectief en weet dat onze regering (door allerlei onderlingen verdragen onder druk gezet) totaal verkeerde beslissingen neemt. Ik kan niet wachten op 2017.

  Beantwoorden
 2. Karin
  ·

  Heel veel vluchtelingen dienen een andere ‘god’. Met een ideologie die anders denkenden, lees: Joden en Christenen, afwijzen en zelfs dood willen.
  Hoe zou Jesjoea daarmee zijn omgegaan, denk je?

  Beantwoorden
  1. Kees Bloed
   ·

   Matteüs diende de Romeinse keizer, ook een andere ‘god’, hoe ging Jesjoea met hém om?

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *