Komende woensdag en zondag wordt er door het Joodse volk en door messiaanse christenen Sjavoe’ot gevierd, het Wekenfeest. Het is de bijbelse versie van het Pinksterfeest. Het Wekenfeest kan gevierd worden op twee datums die allebei bijbels zijn. De eerste datum wordt door orthodoxe Joden aangehouden. Zij tellen de …

De titel van de seder op de dag van de eerste omer is Vrees niet! Deze titel werd ook uitgesproken door de engelen bij het graf van Jesjoea. Vrees niet, want de dood is géén doodlopende weg! Komende zondag 16 april lezen we Al Tiera’oe: ‘Vrees niet’. De afgelopen …