Portfolio

artikelen en preken
Kees Bloed

Schrijven en spreken doe je als je een boodschap hebt. Om wat van de boodschap van Kees te proeven, is hier een selectie artikelen en preken van hem te vinden. 

In 2002 publiceerde Kees zijn eerste artikel over Israël in de krant. Later verdiepte hij zich meer in de theologie, en ontwikkelde zijn messiaanse visie op het leven als volgeling van Christus en op Gods aanwezigheid onder ons.

Zie voor enkele theologische bijdragen:

Over de messiaanse beweging:

 

Kees als spreker of workshopleider

Als spreker of workshopleider komt Kees veelzijdig uit de verf. Het Oude Testament gaat voor je leven als nooit tevoren als hij deze dimensie van Jezus’ leven en van zijn onderwijs laat zien.

Nog enkele messiaanse onderwerpen:

 

Het Goede Nieuws van alle tijden

Als God een eeuwig Evangelie verkondigt aan heel de schepping (Op. 14:6) en Hij niet veranderd in wezen (Num. 23:19), dan zijn er géén verschillende bedelingen. Als we dan spreken van ‘de God van het Oude Testament’ en ‘de God van het Nieuwe Testament’, dan maken we er een potje van. 
In een serie van 21 preken ging Kees de bijbelse tijden langs, en vertelde hoe het Evangelie klonk, telkens weer volgens de eeuwige liefde en wijsheid van God die onveranderlijk is. Een greep uit deze serie: