Workshop Bijbels ABC

Messiaanse christenen lezen de Bijbel anders. We  ontdekken bijzondere dingen uit de Tora, en vieren de bijbelse feesten. In feite vinden we zo het Bijbels ABC voor ons geloof en leven.

workshop bijbels abcBen jij ook benieuwd naar deze nieuwe manier van Bijbel lezen? Dan is de workshop Bijbels ABC wat voor jou. Deze workshops geven op interactieve wijze inzicht in de hoofdlijnen van de Bijbel vanuit de grondtekst van Genesis.

We vinden het Bijbels ABC al in de Tuin van Eden waar Gods Woord in een notendop is samengevat. Voor deze workshop nemen we plaats in deze Hebreeuwse wereld om op zoek te gaan naar Gods basis voor ons leven op aarde, het ‘alfabet’ van de Bijbel.

 

Werkwijze van de workshop bijbels ABC

Op deze workshop gaat het anders dan op een bijbelstudie of bij een preek waar je wordt volgestopt met een verhaal.
Heel bewust gaan we naar het leven vóór ‘de zondeval’. In de rust en heelheid die daar is, worden we stilgezet in de tijd. Daar gaan we aan het ‘werk’, door vragen te stellen. Door op zoek te gaan naar een antwoord, zullen we nieuwe dingen zien, die we voorheen nog niet hadden gezien.

Op deze workshop(s) kun je:

 • meer gaan zien van Gods hart voor jou
 • De weg leren kennen naar genezing van oude wonden
 • Een nieuw zicht op de Bijbel krijgen
 • Geestelijk groeien

 

Inhoud

De inhoud van de workshop bijbels ABC staat haaks op een aantal basale elementen van onze samenleving nu. Het gaat om basiswoorden zoals:

 • drukte                    – rust
 • stress                      – ontspanning
 • onthechting        – hechting (huwelijk, gezin en gemeenschap)
 • beton                       – aarde
 • uitbuiting              – vruchtbaarheid
 • structuur               – natuur
 • grenzeloosheid  – waakzaamheid

De workshop bijbels ABC is dan ook een nieuwe variant van de cursus Bijbelsch ABC die Kornelis Miskotte vanaf 1941 gaf in Amsterdam en andere plaatsen in Nederland. Ook hij stelde basiswoorden van de Tora tegenover die van zijn tijd. Van Miskotte leerden we het heidendom in onszelf (en onder ons) te onderscheiden. Deze messiaanse workshops dagen je uit om daar nu ook iets mee te gaan doen.

De workshops worden telkens aangekondigd in onze wekelijkse update.

 

Aanbevelingen

Stan (pastoraal coach), Ermelo 2014

Deze workshop laat zien wat God tof vindt en hoe wij daarbij
betrokken worden. Het was voor mij een aanleiding om nog enthousiaster met Hem onderweg te zijn.

 

Jeanet, Ermelo 2014

Wat het voor mij zo vernieuwend maakte was de manier waarop de stof behandeld werd. Het openleggen en uitdiepen van deze teksten door lijnen en verbanden met andere teksten aan te wijzen en aan te dragen maakte dat ik met andere ogen naar de behandelde tekst ging kijken. Mijn interesse en liefde voor de Bijbel is toegenomen. De rust en kennis waarmee Kees werkt, was ook prettig.

 

Paul Cherryseed (troubadour), Woudenberg 2011

Een avontuurlijke ontdekking, deze workshops. Deuren met nieuwe Hebreeuwse inzichten gaan open. Kees weet als geen ander je mee te nemen én deelgenoot te maken van deze reis, waardoor je met vernieuwde ogen gaat kijken naar diepe waarheden uit de tuin van Eden. Het leert je om rijker te denken, en het toffe is: je leert en ontdekt samen, Kees is open en geeft ruimte voor eigen inbreng. Dit alles maakt het tot een verademing.

 

Beppy, Putten 2010

In deze workshop ontdekte ik de diepere betekenis van het Hebreeuws. Daar is zoveel van verloren gegaan in vertalingen. Er ging een nieuwe wereld voor me open.